پژواک نیوز

ارســال و دریافت آسان ایمیل در تلگرام توما: • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

ارســال و دریافت آسان ایمیل در تلگرام توما:

دسته بندی : موزیک و متن تاریخ : سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶

عضویت در گروه‌ها و کانال‌های مختلف برای دریافت مطالب مورد نظر، اســتفاده از ربات‌های مختلف برای انجام کارهای مختلف، دو ویژگیاســت که آن را از سایر پیام‌رسان‌ها محبوب‌تر کرده اســت.

یکی از کاربردی‌ترین ربات‌هایاســت که کاربران به وسیله این ربات می‌توانند حسابخود را به حسابمتصل سازند و در محیطایمیل‌های خود را دریافت و ارســال نمایند.

ربات GmailBot، ارســال و دریافترا برای شما آسانتر می‌کند، چرا که وقتی شما ایمیلی را دریافت می‌کنید، در محیطنوتیفیکیشنی دریافت می‌کنید که ازدریافتی مطلع می‌شوید و پس از آن بدون اســتفاده از مرورگر در محیطمی‌توانید به آسانی بهپاسخ دهید.

اســتفاده از این ربات بسیار آسان اســت.  GmailBot@ را در فیلد جستجوجستجو کنید، وارد ربات شوید و گزینه اســتارت را انتخاب کنید. در مرحله بعدی برای درخواســت مجوز از گوگل گزینه Authorize me را انتخاب کنید. با انتخاب این گزینه مرورگر گوشی برای شما باز می‌شود و شما به صفحه‌ای هدایت می‌شوید که باید مشخصاتخود را در آن وارد کنید و لاگ‌این کنید. پس از آن باید به ربات با انتخاب گزینه  Allow، اجازه دسترسی بدهید. حال دوباره بهبر می‌گردید و پیامی دریافت خواهید کرد که مبنی بر موفقیت آمیز بودن اتصال میانو ربات اســت.

از این پس هر ایمیلی را که دریافت می‌کنید، در این صفحه به همراه مشخصات کامل فرستنده و محتوای کاملبرای شما نمایش داده می‌شود و دیگری نیازی به مراجعه به اینباکس خود را ندارید. برای پاسخ دادنهم نیازی به مراجعه به اینباکس نیست، کافی اســت پس از دریافتدر محیط تلگرام، گزینه Replay را انتخاب کنید و بهبه صورت عادی پاسخ دهید.

برای ارســالجدید کافی اســت، دستور new/ را تایپ و ارســال کنید. حال گزینه To را انتخاب کنید و پس از آن آدرسمقصد را ارســال کنید. در این مرحله گزینه‌ی Subject را انتخاب کنید و موضوعرا تایپ و ارســال کنید. حال گزینه‌ی Message را انتخاب کنید و متنخود را به صورت کامل تایپ و ارســال کنید. در مرحله آخر برای شما متننمایش داده می‌شود و شما با انتخاب گزینه‌ی Send می‌توانیدخود را  ارســال کنید.
این ربات امکان ضمیمه کردن فایل‌ها بهرا هم به شما می‌دهد، البته باید فایل‌ها تا سقف پانزده مگابایت باشد. برای ضمیمه کردن فایل‌ها باید گزینه Attach را انتخاب کنید و فایل مورد نظر را انتخاب و ارســال کنید.

جدیدترین و داغترین مطالب دنیای جالب تکنولوؤی ها در سایت توما
مطالب گوناگون از از اخبار دنیای وب و تکنولوژی

نوشته ارســال و دریافت آسان ایمیل در تلگرام توما: اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.