پژواک نیوز

به دنیا آمدن نوزاد دختر در بیمارستان صحرایی سرپل ذهاب /تصویر • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

به دنیا آمدن نوزاد دختر در بیمارستان صحرایی سرپل ذهاب/تصویر
به دنیا آمدن نوزاد دختر در بیمارستان صحرایی سرپل ذهاب توسط تیم اعزامی از بیمارستان بانک ملی ایران در تایم ٥/٢٠ دقیقه صبح