پژواک نیوز

تصویر ها/ حضور هدیه پایتختی در کنسرت مشترک گروه پالت و گروه داماهی • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷

تصویر ها/ حضور هدیه پایتختی در کنسرت مشترک گروه پالت و گروه داماهی
هدیه پایتختی حیاتیان ویژه کنسرت مشترک گروه پالت و گروه داماهی بود. تصویر های از این گیمگر خانوم در این کنسرت را ببینید.