پژواک نیوز

تنوع «خیانت» در فیلم‌ها نتیجه معکوس دارد +تصویر • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

نرگس محمدی گیمگر فیلم سینمایی «مسلخ» گفت: بحث «خیانت» در سینما به انحاء مختلف در آثار فراگیر انجام گرفته اســـــت. در این حد نمایش خیانت بدون دلیل موجه، تاثیرگذاری تعدادانی ندارد و شاید گاهی مشوق فرد باانجام گرفت.

فارس: نرگس محمدی از گیمگران شناخته انجام گرفته در حوزه تصویر اســـــت. او کارش را از تئاتر و سینما آغاز انجام و در فیلم‌های سینمایی «آناهیتا»، «ریسمان باز»، «تنهایی باد» و «مسلخ» حضور داشته او به عنوان یک چهره شناخته انجام گرفته محبوب تلویزیونی اســـــت زیرا نقش نخست سریال سعید سلطانی با نام «ستایش» را گیم انجام.

نوع چهره و معصومیتی که در صورتش وجود داشت با نقش همخوانی نیکوی داشت و در نهایت محمدی به نیکوی در تلویزیون شناخته انجام گرفت.

اقبال از فصل نخست سریال «ستایش» منجر انجام گرفت فصل دوم این سریال نیز ساخته شود و او به نیکوی از عهده نقشی بزرگتر از سن و سال خود را تجربه انجام.

فیلم سینمایی «مسلخ» با آرزونجامی روانشناختی نظر نرگس محمدی را به خود جلب انجام او که تحصیلاتش در رشته پرستاری اســـــت و واحدهای روانشناسی پاس انجامه درباره جزئیات فیلمنامه این اثر و ویژگی‌های شخصیت دو قطبی که در فیلمنامه به آن توجه انجام گرفته صحبت انجام.

او ساخت آثاری آگاهی بخش در سینمای ایران درباره شخصیت‌‌های دو قطبی و بیماران روحی ضرورت دانست و از آقام خواســـــت تا با دیدن این نوع آثار سطح آگاهی خود را نسبت به این مسایل ارتقاء دهند.

در گفت‌وگو با محمدی گیمگر نقش «آوا»ی فیلم مسلخ به چگونگی حضور او در این فیلم و نحوه ارائه شخصیت دو قطبی این داســـــتان به صحبت نشستیم که از نظرتان می‌گذرد:

روایت درست شخصیت دوقطبی / دلسوزی مخاطب برای «آوا»

نقشی که در فیلم «مسلخ» برعهده گرفتید و آن را گیم انجامید نسبت به آثار دیگر در حوزه تصویر متفاوت اســـــت و مخاطب را با خود همراه می‌کند درباره انتخاب این نقش که شرایط خاصی هم دارد، بفرمایید.

نخستین بار بود فیلمنامه‌ای به دستم رسید که به معضل دو قطبی بودن یک فرد می‌پرداخت. من در آن زمان که فیلمنامه را خواندم نخستین بار بود با فیلمنامه‌ای که آرزونجامی اینچنینی مواجه انجام گرفتم. این فیلمنامه زیاد نیکو نوشته انجام گرفته بود و در بحث روانشناسی تکمیل به نکاتی که درباره این افراد وجود دارد به درستی اشاره انجام گرفته بود. همه فراز و فرود‌های فیلمنامه به عقیده من درست بود.

خیانتی در داســـــتان شکل گرفته که وقتی فیلم جلو می‌رود «آوا» دوست داشتنی‌تر می‌شود اما به دلیل این حیاتی که شخصیت و نکات پنهانی آن واگوا می ‌شود، دلسوزی و همذات پنداری مخاطب را با خود به همراه دارد.

آسیب رساندن افراد دوقطبی به جامعه و آقام زیاد اســـــت / مخاطب تلاشی برای افزایش آگاهی‌اش نمی‌کند

فیلم در حوزه روانشناسی اســـــت و کاهش در سینمای ما به آن توجه انجام گرفته شاید به این دلیل کاهش مورد توجه مخاطب قرار گرفته اســـــت.

من در رشته پرستاری موظف به پاس انجامن ۱۲ واحد روانشناسی بودم و یا افرادی که روانشناسی رشته تحصیلی‌شان بوده اســـــت بهتر می‌توانند این فیلم را بفهمند. بقیه افراد جامعه فکر می‌کنند یک فیلم ساخته و اکران انجام گرفته اســـــت. اما ما می‌دانیم افرادی که مریض و دو قطبی هستند چقدر می‌توانند به خودشان، اطرافیان و در نهایت جامعه آسیب برسانند.

متاسفانه افرادی که شناخت کاهشی از مسایل پیرامون و اطراف دارند کاهش به داده‌هایشان اضافه می‌کنند و اقبالی هم به افزایش دانش خود نشان نمی‌دهند در نتیجه کاهش از آن اســـــتقبال می‌کنند. من درباره فیلم «آناهیتا» هم همین تجربه را داشتم این فیلم در آن برهه از زمان به مولکول‌های آب و تاثیر محیط بر این مولکول‌ها را مورد توجه قرار داده بود . آقام چون میزان آگاهی‌شان در این خصوص کم بود از این فیلم هم اقبال تعدادانی نانجامند.

سانس‌های فیلم «مسلخ» نیکو نیست

برای انتخاب نقش «آوا» و اجرا به داشته ها و آموخته‌هایتان درباره این بیماران توجه داشتید.

بله حتماً اما نباید این نکته را فراموش کنیم فیلمنامه زیاد درست بود. خواهرم هم روانشناسی خواندند خودم هم واحدهایی را پاس انجامم واقعاً فیلمنامه و شخصیت تکمیلاً درست بود . اما متاسفم از این که با اقبال مخاطب مواجه نانجام گرفت . زمان معقول اکران برای فیلم در نظر گرفته نانجام گرفته و سانس‌هایی هم که به فیلم داده انجام گرفته ابداًً سانس‌های نیکوی نیست.

«آوا» پتانسیل پیشبرد داســـــتان به تنهایی را داشت/ در حوزه بیماری‌های روحی افزایش کار شود

نوع اجرای نقش «آوا» کار متفاوتی اســـــت سکون و سکوت های خاصی در اجرا داشتید و در خود فرورفتن این کاراکتر را به نیکوی بروز دادید.

کاراکتر «آوا» باید این گونه اجرا می ‌انجام گرفت. اینقدر این نوع افراد در خودشان فرو می روند و درگیر هستند که باید به درستی ارائه شوند. این افراد این قدر درگیری دارند و برای خود موجود خیالی ساخته‌اند که زیاد در خود فرو می ‌روند و همه این تفکرات از درون آن‌ها نشأت می‌گیرد خیلی با خود درگیر اســـــت . این نوع بیمارها پتانسیل این را دارند که در یک داســـــتان تک شخصیت‌ باشند و هیچ داســـــتان دیگری موازی با داســـــتان این شخصیت‌ها پیگیری نشود زیرا پتانسیل این بیماری به این صورت اســـــت. افرادی که این نوع بیماری‌ها را دارند زیاد شخصیت‌‌های جذابی هستند افرادی که دچار بیماری دوقطبی هستند و در بیمارستان می‌شوند یک داســـــتان‌هایی را تعریف می‌کنند که زیاد جذاب اســـــت. ما به آن قسمت از نوع تفکرات این شخصیت (آوا) نپرداختیم . به خیانت اشاره انجام گرفت و در نهایت به این حیاتی رسیدیم که این شخصیت (اوا) بیمار اســـــت و یک شخصیت در ذهنش ساخته و این توهم حاصل ذهن بیمار اوست.

دوست دارم در حوزه بیماری‌های روحی و روانی افزایش کار شود. هم در شناخت این افراد برای جامعه موثر اســـــت و هم قصه های جذابی دارند. بیماری روحی یک بیماری نهفته اســـــت که ممکن اســـــت در هر خانواده ای وجود داشته باانجام گرفت و براثر عوامل بیرونی بروز و ظهور پیدا کند.

جامعه نسبت به بیماران روحی آگاهی کمی دارد

برخی از جدایی‌ها و طلاق ها در سطح جامعه به دلیل این نوع بیماری‌های روحی اســـــت؟

بله همین طور اســـــت. آگاهی کم جامعه نسبت به افرادی که بیماری روحی دارند، باعث می شود بدون توجه ازدواج انجامه و در طول خانومدگی متوجه بیماری روحی زوج یا زوجه انجام گرفته و در نهایت کار به طلاق می رسد.

سینمای ایران چقدر می تواند در هشدار رسانی و آگاهی بخشی موثر باانجام گرفت؟

سینما و هنر باید فرهنگسازی کند. اگر در این حوزه‌ها درست توجه شود جلوی خیلی از اتفاقات را می توان گرفت. متاسفانه به یک مواردی فیلمسازان توجه می‌کنند که اینقدر در خانومدگی افراد تاثیرگذار نیست.

وفور و تنوع «خیانت» در آثار نتیجه معکوس دارد

به عقیده شما چه موضوعاتی مورد توجه فیلمسازان اســـــت که در جامعه تاثیرگذار نیست.

به نظرم بحث «خیانت» در سینما به انحاء مختلف در آثار فراگیر انجام گرفته اســـــت. در اکثر آثار خیانت‌ به شکل های مختلف دیده می شود این قدر نمایش خیانت بدون دلیل موجه به نظرم تاثیرگذاری تعدادانی ندارد. کسی که قصد خیانت هم ندارد با این وفور آثار سینمایی در این حوزه شاید به خیانت تشویق شود. نزدیک به یک دهه اســـــت که فیلم ها با این موضوع ساخته می شود. افزایش تاثیر منفی روی مخاطب دارد و تاثیر مثبت کاهشی دارد.

آثار با موضوع «خیانت» بازدارنده نیست/ فیلم ها با موضوع اعتیاد اثربخش اســـــت

آثار ساخته انجام گرفته با موضوع خیانت نتوانسته مخاطب را از این کار پرهیز دهد؟

ما در مورد اعتیاد فیلم‌های نیکوی ساخته انجام گرفته و زیاد هم تاثیرگذار اســـــت و اعتیاد متاسفانه در جامعه فراگیر اســـــت و اکثر خانواده‌ها با آن درگیر هستند و یک نفر معتاد را متاسفانه می توان در یک خانواده دید و آثار سینمایی و تلویزیونی تاثیرات مثبتی بر خانواده و حتی فرد معتاد خواهد داشت اما واقعاً آثاری که درباره خیانت ساخته می‌شود این نوع تاثیر را دارد؟ و باز دارنده اســـــت. به نظرم افزایش به ترویج خیانت کمک می کند تا مخاطب را پرهیز دهد.

«مسلخ» آگاهی‌بخش اســـــت

فیلم «مسلخ» نوعی خیانت را مطرح می کند اما با یک زمینه روانشناختی که می تواند آگاهی بخش باانجام گرفت.

من از فیلم خودمان (مسلخ) دفاع می‌کنم. کار را دوست دارم، فیلمنامه نیکوی دارد و جناب آقا نصیری هم زیاد فرد آرام سرصحنه بود که همه چیز به نیکوی جلو می رفت. اما متاسفانه گویا سلیقه ها عوض انجام گرفته و فیلمی که بتواند معضلی را به درستی نشان دهد و به مخاطب آگاهی لازم را بدهد خواهان کاهشی دارد. من دلم می خواســـــت فیلم افزایش از این ها دیده شود زیرا قصه زیاد نیکوی دارد. امیدوارم آقام در این روزها کار را ببینند ما هر کاری انجام می دهیم برای آقام اســـــت ممکن اســـــت بدترین ها توسط آقام دیده شود ممکن اســـــت بهترین کارها هم دیده نشود. توصیه می کنم مخاطب این فیلم را ببیند زیرا آگاهی بخش اســـــت.

درباره فعالیت‌های اخیر خود بفرمایید.

یکی دو فیلمنامه برای سریال پیشنهاد انجام گرفته و یک نمایشنامه هم پیشنهاد انجام گرفته که در حال خواندن و تصمیم گیری درباره حضور در آثار هستم. قصدم این اســـــت که با صبر کارهایم را انتخاب کنم.

در این مقطع زمانی چطور به این نتیجه رسیدید که با صبر کار‌ها را انتخاب کنید؟

الان احساس می کنم دلم می خواهد کاری بکنم که کار نیکوی باانجام گرفت و دیده شود . افزایش مطالعه و فکر می کنم.

سریالی که قصه نیکوی داشته باانجام گرفت حتما دیده می‌شود

قصد حضور در کدام مدیوم سینما، تلویزیون یا تئاتر را دارید؟

ترجیح می دهم کار نیکوی انجام دهم. من مرزبندی برای خودم در نظر نمی گیرم هر فیلمنامه ای که نیکو باانجام گرفت همان را کار می کنم.

خیلی از سریال ها قصه های نیکوی دارند و آقام می بینند با این هجمه که می گویند تلویزیون دیگر مخاطب ندارد و دیده نمی شود به عقیده من اگر سریال نیکو باانجام گرفت حتما دیده می‌شود و معتقدم باید کار نیکو انجام داد.