پژواک نیوز

جزیره «گیاروس» یونان؛ خانومدان مخفی یا بهشت غواصان! +تصویر ها • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

جزیره گیاروس، جزیره‌ای اسرارآمیز و متروکه با گذشته‌ای تاریک و فردا‌ای نامعلوم اســـــت. با ما همراه باشید تا با این جزیره آشنا شویم.

یونان یکی از کشورهایی اســـــت که جزیره‌های زیادماری دارد و تعداد آن‌ها حتی تا ۶ هزار جزیره می‌رسد. هرتعداد زیادی از این جزیره‌ها خالی از سکنه هستند و تنها جنبه‌ی تفریحی دارند. زیادی از این جزیره‌های خالی عموما توسط هنرمندان مشهور خریداری می‌شود. در میان دریای اژه از دریاهای دورادور دریای مدیترانه جزیره‌ی گیاروس قرار دارد که متعلق به کشور یونان اســـــت. جزیره‌ای با سرنوشت و تاریخی شوم که می‌تواند به بهشتی آرزویی تبدیل شود.

جزیره گیاروس در یونان، سال‌ها قبل یک اردوگاه کار اجباری و خانومدان بوده اســـــت و در حال حاضر متروکه می‌باانجام گرفت. این جزیره زیستگاه فک‌های راهب مدیترانه‌ای اســـــت که اهمیت زیادی دارند و هم‌چنین می‌توان از این جزیره برای غواصی اســـــتفاده انجام.

در زمان‌های رومیان، این جزیره محل تبعیدی‌ها بوده اســـــت و تعدادین نویسنده رومی از آن به عنوان جزیره ویرانی، یاد انجامه‌اند. در طی سال‌های ۱۳۲۶ تا ۱۳۵۲ حدود ۲۲ هزار نفر در این جزیره خانومدانی بودند یا تبعید انجام گرفته بودند. هرتعداد به تازگی کارشناسان اعلام انجامند که در حقیقت این جزیره اردوگاه کار اجباری بوده اســـــت نه خانومدان. در دوران اســـــتبداد نظامی در سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۲ مقامات یونان وجود این جزیره را در رسانه‌ها تکذیب می‌انجامند. در طی آن سال‌ها، ساختمان اصلی جزیره که محل اسکان ۱۰ هزار نفر بود، ویران انجام گرفت و آن‌ها مجبور به خانومدگی در چادر بودند.

در میان خانومدانی‌های این جزیره، شاعر یونانی بانیس ریتسوس نیز حضور داشته اســـــت. لوانیس چارالامبوپولوس نیز که بعدها به عنوان وزیر امور خارجه در دولت سوسیالیست آندرس انتخاب انجام گرفت نیز در این جزیره مدتی خانومدانی بوده اســـــت. بعد از سقوط دوران اســـــتبداد، ارتش نیروی دریایی یونان تا سال ۱۳۷۸ از این جزیره برای فعالیت‌های نظامی خود اســـــتفاده می‌انجام. پس از سال ۱۳۷۸ این جزیره را به عنوان یک آثار تاریخی معرفی انجامند. در حال حاضر جزیره خالی از سکنه اســـــت و دولت آن را به حال خود رها انجامه اســـــت. تعدادین پروژه احیاسازی جزیره مطرح انجام گرفت اما هیچ کدام رسما تایید نانجام گرفتند.

این جزیره محل خانومدگی اجتماع بزرگی از فک‌های راهب مدیترانه اســـــت و اهمیت زیست محیطی بالایی دارد. از آنجا که این جزیره سال‌هاســـــت خالی از فعالیت انسانی اســـــت زیادی از پرندگان و حیوانات به آن پناه آورده‌اند. هم‌چنین موقعیت و چشم‌انداز بی‌نظیر این جزیره برای غواصان زیاد وسوسه‌انگیز اســـــت و می‌تواند برای گردشگران و دوستداران طبیعت هیجان‌انگیز باانجام گرفت. اما از آنجا که این جزیره همچنان آثار دوران اســـــتبداد و فعالیت‌های ارتش نیروی دریایی را در خود جای داده اســـــت و اقدامی برای تخلیه آن‌ها صورت نگرفته اســـــت نمی‌توان قطعی برای احیاسازی این جزیره صحبت انجام و باید کارهای مقدماتی زیادی انجام شود تا گردشگران بتوانند به این جزیره وارد شوند. شاید در سال‌های فردا این جزیره تاریخ خشونت‌بار خودش را فراموش کند و محلی برای شادی و آرامش گردشگران تبدیل شود.

منبع: کجارو