پژواک نیوز

حذف عجیب کلمه «الله» از پرچم ایران دریک سریال؟! +تصویر ها • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

باشگاه رویدادنگاران جوان: تعداد وقتی اســـــت سریاِلی با عنوان “عالیجناب” در شبکه نمایش خانگی توزیع می‌شود سریالی که با نگاه سیاسی به انتخابات یک سالی را در صف مجوز مانده بود تا سرانجام سال ۹۶ اجازه پخش گرفت.

 حذف عجیب کلمه «الله» از پرچم ایران دریک سریال

داســـــتان این سریال به ماجرای دو رقیب انتخاباتی می‌پردازد و روایتگر مبارزه دکتر ملک سیاســـــتمدار کهنه‌کار و معتقدی اســـــت که در راه پیروزی در انتخابات ریاســـــت جمهوری، در آخرین روزهای رقابت و درحالی‌که به لطف گیم‌های تبلیغاتی و سفسطه رقیب، طبق نظرسنجی‌ها، باخانومده این کارزار اســـــت، علی‌رغم میل باطنی‌اش برای چیره انجام گرفتن بر رقیب نه‌تعدادان صالح، دست به دامان مشاوری می‌شود که پست معاون نخستی را از او طلب می‌کند. مشاوره هژیر خاتم به پیروزی ملک می‌انجامد اما این تازه ابتدای کار اســـــت.

 

اما در این مطلب قصد ما توضیح درباره مسایل انتخاباتی مطرح انجام گرفته در این سریال نیست، آنچه باعث انجام گرفته این مطلب به تحریر در آید سکانس‌هایی از این سریال اســـــت که در آن کلمه مقدس “الله” در پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران مشاهده نمی‌شود.یعنی پرچم‌هایی سه رنگ بدون کلمه “الله”.

 

هر تعداد این پرچم ها در این فیلم به نوعی قرار داده انجام گرفته که اکنون ساخانومدگان این سریال عنوان می‌کنند، کلمه “الله” در آن قسمتی اســـــت که دیده نمی شود، اما تکرار این موضوع به دفعات در این فیلم موجب تعجب زیادی از صاحبنظران انجام گرفته اســـــت.

در این سریال تعدادین مرتبه که از پرچم ایران در نماها و سکانس‌های مختلف اســـــتفاده انجام گرفته اثری از کلمه “الله” در پرچم مشاهده نمی‌شود. ضمن اینکه روال معمول در اینگونه موارد در طراحی صحنه این اســـــت که پرچم به نوعی قرار داده شود که کلمه “الله” در آن مشاهده شود. به خصوص اینکه این سریال روایتگر سیاسیونی اســـــت که حتما به این موضوع توجه دارند.

 

به نظر می رسد مسئولان مربوطه هر چه سریعتر باید به این موضوع ورود انجامه و نسبت به آن با حساسیت اقدام نمایند.

در روزهای گذشته و در جریان آشوب‌های عده‌ای اغتشاشگر، همگان شاهد حساسیت آقام به پرچم ایران بودند و مشاهده انجامند آتش زدن پرچم ایران چه حساسیتی را در بین آقام برانگیخت. اکنون انتظار می‌رود هر چه زودتر فردی در این خصوص پاسخ معقول را ارائه دهد.