پژواک نیوز

درآمد ۱۰‌میلیاردی ایران از محل گردشگری/ ایران رتبه ۹۳ رقابت ‌پذیری گردشگری • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

تاریخ انتشار:۲۳/۱۰/۹۶

دبیر انجمن علمی اقتصاد منطقهی ایران:

درآمد ۱۰‌میلیاردی ایران از محل گردشگری/ ایران رتبه ۹۳ رقابت ‌پذیری گردشگری

نایب‌ مدیر انجمن علمی اقتصاد منطقهی ایران گفت: «با وجود شوک‌های ناگهانی و فزاینده‌ای که در اثر اتفاقات سیاسی اجتماعی یا حوادث طبیعی در سال‌های اخیر به صنعت گردشگری در مقیاس جهانی وارد انجام گرفته اســـــت این صنعت همچنان رانجام گرفت خود را حفظ انجامه و از تاب‌آوری بالایی برخوردار بوده اســـــت.»

به ‌گزارش نشریه الکترونیک جهان گردش به ‌نقل از روابط‌ عمومی پژوهشگاه میراث‌ فرهنگی و گردشگری- سید‌محسن طباطبایی مزدآبادی” در نشست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، افزود: «گردشگری برای ششمین سال متوالی سریع‌ترین رانجام گرفت را در بین بخش‌‎های مختلف اقتصاد جهانی داشته و رونق بخش خانومدگی میلیون‌ها نفر از طریق ایجاد شغل و کاهش فقر و ترویج توسعه بوده اســـــت.» 

 او با بیان اینکه این صنعت توانسته اســـــت اشتغال پایدار را رقم بخانومد با نزدیک انجامن اقوام و فرهنگ‌ها به هم به صلح بین‌المللی کمک کند، یادآور انجام گرفت: «گردشگری فقط در سال ۲۰۱۶، زیاد از ۳ درصد رانجام گرفت در GDP داشته و ۶ میلیون شغل ایجاد انجامه اســـــت.» 

 مدرس دانشگاه پایتخت افزود: «این صنعت در سال گذشته میلادی، ۱۰درصد از تولید ناخالص جهانی را تولید انجامه اســـــت از کل اشتغال جهانی یک دهم را به خود اختصاص داده اســـــت، همچنین ۶/۶ درصد صادرات کل جهان و ۳۰ درصد صادرات بخش خدمات در این بخش شکل گرفته اســـــت اســـــت.» 

طباطبایی مزدآبادی با بیان اینکه در سال ۲۰۳۰ قریب به ۲‌میلیارد گردشگر بین‌المللی وجود خواهد داشت، ادامه داد: «پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا پنج سال فردا از هر ۱۰ نفر شاغل در دنیا یک نفر در حوزه گردشگری مشغول به فعالیت خواهد بود.» 

او با تأکید براینکه در کشور ما با وجود جاذبه‌های فراوان و با وجود آن‌که بر مبنای شاخص‌های یونسکو جزو ده کشور پر جاذبه جهان هستیم اما به‌لحاظ شاخص رقابت‌پذیری در زمینه گردشگری در سال ۲۰۱۷ در رتبه ۹۳ جهان قرار داریم، خاطرنشان انجام: «تولید ناخالص داخلی کشور از این بخش حدود ۱۰‌میلیارد دلار بوده و ۲/۲درصد اشتغال کشور در این بخش اســـــت این در حالی اســـــت که قرار اســـــت بر مبنای چشم‌انداز ۱۴۰۴ به ۲۰میلیون گردشگر بین‌المللی برسیم و درآمد ۲۵میلیارد دلاری از این بخش داشته باشیم.» 

نایب‌مدیر انجمن علمی اقتصاد منطقهی ایران با اشاره به اینکه برای کشور ما که موضوع اشتغال یک امر حیاتی اســـــت و نرخ بیکاری ۱۲درصد را تجربه می‌کنیم و بخش کشاورزی کشور در اثر تغییرات اقلیم و خشک‌سالی در مرز بحران قرار دارد موضوع گردشگری زیاد پراهمیت اســـــت، تأکید انجام: «متأسفانه در زمینه نخستویت‌بخشی به بخش گردشگری ایران در رتبه نازل ۱۱۷ قرار دارد و این نشان می‌دهد باور و عزم جدی برای تقویت توریسم با وجود واقف بودن به اهمیت آن در بین سیاســـــت‌گذاران و پلن‌ریزان کاهش وجود دارد.»

 

http://telegram.me/jahanegardesh