پژواک نیوز

سید عباس صالحی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی کشورخواســـــتار شنیدن صدای اعتراض روخانومامه نگار معترض نفتی در وزارت نفت انجام گرفت • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

پس ازگذشت چهار روز ازهمایش قلم اقوام ارامش اخبارتازه ای از پیامدهای مثبت این همایش توسط منابع آگاه پایگاه هشدار رسانی پژواک نیوز در حال مخابره ویا به روزرسانی اســـــت.