پژواک نیوز

«علی اوجی» بر مزار حافظ / تصویر • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

«علی اوجی» بر مزار حافظ / تصویر

دسته بندی : خبری زناشویی تاریخ : یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶«علی اوجی» بر مزار حافظ / تصویر

علی اوجی با انتشار این تصویر در اینستاگرامش نوشت: بر مزار حافظ… مسلمانان مرا وقتی دلی بود که با وی گفتمی گر مشکلی بود به گردابی چو می‌افتادم از غم به تدبیرش امید ساحلی بود دلی همدرد و یاری مصلحت بین که اســـــتظهار هر اهل دلی بود ز من ضایع انجام گرفت اندر کوی جانان چه دامنگیر یا رب منزلی بود هنر بی‌عیب حرمان نیست لیکن ز من محرومتر کی سالی بود بر این جان پریشان رحمت آرید که وقتی کاردانی تکمیلی بود مرا تا عشق تعلیم نقل کرد انجام حدیثم نکته هر محفلی بود مگو دیگر که حافظ نکته‌دان اســـــت که ما دیدیم و محکم جاهلی بود.