پژواک نیوز

محسن هاشمی مریضی گرفت/ متلک جدید به علم الهدی و آزاده نامداری! • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

محسن هاشمی مریضی گرفت/ متلک جدید به علم الهدی و آزاده نامداری!
ضمیمه طنز «بی قانون» امروز نیز به برخی اخبار و اظهارنظرها، واکنش نشان داد.