پژواک نیوز

پاسخ های تامل برانگیز بالاترین مقام وزارت کشور به پیامک یک رویدادنگار محلی درمنطقهستان گچساران/اظهار بی تعهدی فرماندارگچساران نسبت به رویدادنگاران /قابل توجه اســـــتاندار ومدیرکل سازمان صدا وسیمای اســـــتان کهگیلویه وبویراحمد!!! • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

همواره جلسات حتمی که باحضور مسئولان عالی رتبه کشوری وحتی بین المللی برگزار می شود،با حاشیه های روبرو اســـــت که شان وجایگاه رویدادنگاران  باوجود سعه صدر این قشر فداکاردرمعرض آسیبی غیرقابل پیش بینی وتصور  اســـــت.       بانهایت تاسف ظهر امروز پیش از آنکه شاهد مخابره رویداد حضوروزیر ارتباطات در منطقهستان گچساران باشیم ،رفتاری …