پژواک نیوز

پایگاه رویدادی پژواک نیوز | ابتکار تحسین برانگیز روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

علی جعفری دیزگانی سرپرست روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران از راه‌اندازی پایگاه هشدار رسانی این شرکت در راســـــتای انتشار اخبار حتمی این حوزه با ارسال پیامی به روابط عمومی پایگاه رویدادی پژواک نیوز رویداد داد.

پژواک نیوز؛

براساس این گزارش،پایگاه هشدار رسانی شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران  برای هشدار رسانی خدمات و انتشار اخبار حتمی مرتبط با این شرکت ، راه‌اندازی انجام گرفته اســـــت.

 

به منظور ارتباط گسترده تر با مخاطبان و هشدار رسانی برخط، حتمی و قابل اعتماد در فضای مجازی، روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران دراقدامی تحسین برانگیز به راه اندازی ،پایگاه هشدار رسانی شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران به نشانی http://gsogpc.nisoc.ir/homepage.aspx?site=gsogpc.nisoc&tabid=3735&lang=fa-IR   انجامه اســـــت.

 

گفتنی اســـــت این ابتکار شایسته روابط عمومی نفت ، دست یابی  مخاطبان اینترنتی وبه خصوص رویدادنگاران را در دریافت اخبار شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران  تسهیل  بخشیده وجستجوی اخباروهشدارات موثق ومعتبراین شرکت را برای مخاطبان فراهم ساخته اســـــت.

 

 

 

رویداداز رضامرادی طوف خیمه