پژواک نیوز

پایگاه رویدادی پژواک نیوز | افتخاری دیگر برای سیدظهیرالدین پورالحسینی مدیر تعلیم وپرورش منطقهستان گچساران • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

پژواک نیوز؛

 

سید ظهیرالدین پورالحسینی امروز درجمع رویدادنگاران گچساران اظهار انجام:  سازمان نهضت سواد آموزی به فرمان امام راحل در سال ۱۳۵۸  در کشور تشکیل انجام گرفت.

مدیر تعلیم و پرورش گچساران گفت: بعد از پیروزی  انقلاب اسلامی  به فرمان معمار کبیر انقلاب و با اســـــتقبال جمعیت زیادی  نهضت سواد آموزی در جهت رفع بی‌سوادی از آن زمان تا کنون مشغول به فعالیت اســـــت.

وی با بیان اینکه  خوشبختانه سازمان نهضت سواد آموزی در راســـــتای رفع بی‌سوادی در جامعه اقدامات زیادی در سطح کشور انجام داده اســـــت، اذعان انجام: تشکیل کلاس‌های نهضت سواد آموزی در مناطق دور افتاده و روستاهای صعب العبور و همچنین نبود امکانات لازم در این مناطق با فرستادن تعلیم‌یارها به مناطق موجب انجام گرفت که ریشه بی‌سوادی از این کشور تا حدود زیادی رخت ببندد.

پورالحسینی  در ادامه تصریح انجام: خوشبختانه زیاد از ۹۷ درصد از جمعیت منطقهستان گچساران دارای سواد هستند که  این آمار مربوط به گروه سنی ۴۹-۱۰ سال اســـــت.

وی با بیان اینکه تعداد ۱۴۹ کودک بازمانده از تحصیل بین ۶ تا ۹ سال در این منطقهستان تاکنون شناسایی انجام گرفته  اســـــت، ابراز انجام: هم اکنون تعداد  ۷۷ نفر شناسایی انجام گرفته‌ که از این تعداد۲۷ نفر وارد چرخه تعلیم انجام گرفته‌اند.

مدیر تعلیم و پرورش گچساران با بیان اینکه منطقهستان گچساران در سطح اســـــتان در زمینه ریشه‌کنی بی‌سوادی رتبه نخست را کسب انجامه اســـــت، اذعان انجام: منطقهستان گچساران در زمینه ریشه‌‌کنی و رفع بی‌سوادی در کشور دارای رتبه دوم اســـــت و این جز افتخارات این منطقهستان و تعلیم و پرورش گچساران اســـــت.

وی در ادامه با اشاره به تعداد تعلیم‌یارانی که در ترویج سواد آموزی در مناطق مختلف این منطقهستان فعالیت دارند، خاطرنشان انجام: هم اکنون تعداد ۱۹۳ نفر تعلیم‌یار در مناطق مختلف و صعب العبور این منطقهستان به ترویج سواد آموزی و افراد بازمانده از تحصیل فعالیت می‌کنند که از این تعداد ۷ نفر آقا و ۱۸۶ نفر خانم هستند.