پژواک نیوز

پایگاه رویدادی پژواک نیوز | خدمات نفت و گاز گچساران به پیشباز ایام الله دهه فجر رفت • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

پژواک نیوز؛

خط‌کشی خیابان های سطح منطقه از علائم ترافیکی حیاتی محسوب می‌شود که نقش بسزایی در کاهش سوانح رانندگی و ایمنی منطقهوندان داشته و تأثیر فراوانی در روان‌سازی ترافیک دارد.

دنبال از انجام خط‌ کشی در خیابان‌ها و معابر فراهم آوردن محوری قابل‌رؤیت در طول شبانه‌روز و تسهیل در امر عبور و مرور هممنطقهیان می باانجام گرفت.

به نظر می رسدبه  منظور ماندگاری هر چه افزایش و قابل دید بودن خطوط در شب برای اجرای این خط کشی ها از رنگ های سرد و متنوع اســـــتفاده انجام گرفته اســـــت.

گفتنی مجموعه خدمات شرکت بهربرداری نفت وگاز گچساران در راســـــتای زیباسازی افزایش منطقه وپیشباز از ایام الله دهه فجر پایان میادین این مناطق سازمانی را با نورافشانی جلوه زیبا بخشیده اســـــت.

آذین بندی پارک ها، میادین و فضای فیزیکی با نورپردازی های اصلی یکی دیگر از اقدامات خدمات شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران  در اســـــتقبال از ایام مبارک دهه فجر اســـــت.

 

 

گزارش وتصویر ازرضامرادی طوف خیمه