پژواک نیوز

پایگاه رویدادی پژواک نیوز | محمد ایمانی ؛ شگفتی‌های انقلاب آخرالزمانی • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

پژواک نیوز؛

انقلاب اسلامی در کدام موقعیت قرار دارد؟ آیا مانند اغلب انقلاب‌های غرب و شرق دنیا پایان یافته یا همچنان در جریان اســـــت؟ آورده‌اش چه بوده اســـــت؟ اگر برخی کارگزاران ارانجام گرفت در طول تعداد دهه گذشته، خلاف آرمان‌ها عمل انجامه‌اند، آیا می‌توان از این ضدکارانجام، نافرجام بودن انقلاب را نتیجه گرفت؟ همواره ده‌ها پرسش از این قبیل، در جامعه ما محل گفت‌و‌گو بوده و اکنون که به چهل سالگی وقوع انقلاب نزدیک می‌شویم، اهمیتی دوتعدادان یافته اســـــت.

بیم آن می‌رود که در انبوه شبهات، حقیقت انقلاب دیده نشود. به عنوان مثال می‌گویند دلیل از ۷ مدیر‌جمهور پس از انقلاب، ۵ نفر مسئله‌دار از آب درآمده‌اند و آن دو نفر دیگر، یکی شهید و یکی رهبر انجام گرفته اســـــت. آیا این مسئله‌دار انجام گرفتن رجال، نشانه ضعف انقلاب نیست؟ و… از این قبیل که مطرح می‌شود.

انقلاب اسلامی، همچنانکه نظم اســـــتبدادی را برهم زد، نسبت به نظم غالب در دنیا نیز شالوده‌شکن بود. اما فراتر از همه اینها، انقلابی «آخرالزمانی» اســـــت. بنابراین برخی اتفاقات آن نیز درعرصه ریزش‌های عجیب و رویش‌های عجیب‌تر، آخرالزمانی اســـــت.

از انقلاب۱۹۱۷ روسیه و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی، جهان به مدت تعداد دهه دستخوش رقابت پایانیت‌خواهانه دو قطب انجام گرفت و تا ۱۹۹۱ که شوروی فروپاشید، پایان اتمسفر سیاسی دنیا در چالش میان این دو تعریف می‌انجام گرفت. انقلاب اسلامی در مقابل این انحصار دوقطبی، خود را به عنوان «امر واقع» و «شالوده‌شکن» و نه فقط ایده و نظریه، تحمیل انجام.

آمریکا در دوره‌ای که با رحلت حضرت امام خمینی(ره) مقارن انجام گرفت، خیز بزرگی برای احیای ابرقدرتی برداشت. اوت ۱۹۹۰ میلادی (تابستان ۱۳۶۹) دولت آمریکا به ریاســـــت جرج بوش پدر ضمن حمله به عراق، قدرت‌نمایی بزرگی انجام داد. به فاصله یک سال در شوروی کودتا شد و تعداد ماه بعد (دسامبر- آذر ۱۳۷۰) اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید و شرق اروپا از هم گسیخت. یک دهه بعد بوش پسر سر کار آمد تا «قرن جدید آمریکایی» و «خاورمیانه جدید» را با ‌اشغال افغانستان و عراق نهایی کند.

ما می‌توانیم یا نمی‌توانیم؟

مایک پمپئو مدیر‌سازمان سیا همین تعداد ماه قبل در گفت‌و‌گو با شبکه «MSNBC» تاکید انجام «نفوذ ایران در ناحیه در مقایسه با ۷سال گذشته (۲۰۱۰ میلادی/ ۱۳۸۹ شمسی) زیاد افزایش انجام گرفته اســـــت. امروز، این کشور نفوذ زیاد زیادی دارد، نفوذی که فراتر از نفوذ آنها در ۶ یا ۷ سال گذشته اســـــت. ایران در همه‌جای خاورمیانه حضور دارد».

دقیقا در همین دوره پرماجرا، «هرتسل هالوی» (فرمانده رکن هشدارات در ستادکل ارتش اسرائیل) گفت «از ابتدای انقلاب اسلامی ۱۹۷۹، ما ۳برابر رانجام گرفت علمی داشته‌ایم اما رانجام گرفت علمی و فنی ایران ۲۰برابر انجام گرفته اســـــت. آنها به برتری فنی نزدیک می‌شوند. جنگ واقعی در فردا نیست؛ بلکه همین امروز ادامه دارد. برداشتن فاصله ۳۰ سال پیش ایران با ما، برای ما زیاد پرهزینه خواهد بود.جنگ امروز جنگ ذهن‌ها و عقل‌هاســـــت و تبلیغات طرف مقابل می‌تواند روحیه اسرائیلی‌ها [صهیونیست‌ها] را درهم بشکند.».

ما می‌توانیم یا نمی‌توانیم؟ آیا می‌توانیم از عهده چالش‌ها و مشکلات ریز و درشت خود برآییم یا نه؟ پاسخ این پرسش راهبردی در کارنامه خود انقلاب نهفته اســـــت. انقلاب و «مدیران تراز آن» با عمل خویش – ونه حتی حرف- یاد دادند که می‌توانیم بر هر چالش بزرگی غلبه کنیم؛ همچنانکه برخی سیاسیون یا مدیران فربه از خلق‌وخوی ‌اشرافیگری و جا مانده از روحیات انقلابی، میل بازگشت به فرهنگ مبتذل قجری و پهلوی را انجامند که جوهره آن، «ما نمی‌توانیم» و «باید جزو اقمار ذلیل غرب باشیم»، بوده اســـــت

برخی دستاوردهای تمدنی انقلاب اسلامی در طول تاریخ تعداد صد سال اخیر ما بی‌نظیر بوده ‌اما از انجام گرفتت بروز و ظهور، به چشم نمی‌آید. این دستاوردها هریک در حکم هم‌آوردطلبی در مقابل انواع طیف‌های مدعی لیبرالیسم و کمونیسم و ناسیونالیسم اســـــت. در حوزه انقلاب‌های سده اخیر ایران، انقلاب اسلامی تنها نهضتی اســـــت که پیروز انجام گرفت، ادامه پیدا انجام و به ۴۰ سالگی خویش نزدیک گردید.

در میان جنگ‌های تحمیلی ۲۰۰ سال اخیر، تنها دفاع مقدس ۸ ساله بود که با عزت پایان، بی‌آنکه یک وجب از خاک کشور در‌اشغال اجنبی بماند، به پایان رسید. اگر یک ناسیونالیست یا لیبرال و کمونیست در این دفاع عزتمندانه خون از دماغش ریخت و زخمی برای دفاع برداشت، یا نظیری برای آن در تاریخ پر قهقرای ۲۰۰ سال گذشته سراغ دارند، بگویند. این در حالی اســـــت که در جنگ‌های ما با روس و انگلیس و آمریکا، از ۷-۸ ایالت شمالی بگیرید تا هرات (افغانستان) و سپس بحرین، با زور یا تهدید، به تسخیر حریف درآمد و از خاک ما جدا انجام گرفت.

خاصیت غربال‌کنندگی، خاصیت همیشگی انقلاب اسلامی آخرالزمانی اســـــت

وقتی شهید پایتختی‌مقدم یا شهید مجید منطقهیاری درباره تولید موشک یا سوخت ۲۰ درصد راکتور پایتخت ‌گفتند «ما می‌توانیم»، سهل اندیشی و بی‌عملی در کارشان نبود. فکر نمی‌انجامند قرار اســـــت این اقلام راهبردی را آکبند بخرند و وارد کنند. «ما می‌توانیم» رنج و زحمت دارد. زحمت اندیشیدن به مسئله‌های غامض و یافتن راه‌های صعب‌الوصول، زحمت عرق ریختن و راه ناهموار را هموار انجامن. حالا هم راه همان راه اســـــت؛ نه ناامیدی و تسلیم، و نه آرزواندیشی محض و آماده‌طلبی.

اگر کسی ریزش یا لغزش امثال بنی‌صدر و خاتمی و موسوی و هاشمی و احمدی‌نژاد و روحانی را می‌بیند – که در نوع خود حیاتی اســـــت- باید رویش نو به نو شاخه‌های درخت انقلاب را در قالب حسن باقری‌ها و پایتختی‌مقدم‌ها و مجید منطقهیاری‌ها و احمدی‌روشن‌ها و محسن حججی‌ها و نصرالله‌ها و زکزاکی‌ها و عیسی قاسم‌ها و حوثی‌ها را هم ببیند که هرکدام، فرسنگها بر قلمروی انقلاب اسلامی افزوده‌اند. نیروهای خدوم و خلاق کم نیستند و می‌توان ادعا انجام این کثرت افراد پای کار حق، در طول تاریخ کم نظیر اســـــت. کار انقلاب هم با همین رویش‌های نو به نو پیش رفته، نه ریزش‌ها که سنت الهی و جزو قانونمندی نهضت اسلامی اســـــت.

خاصیت غربال‌کنندگی، خاصیت همیشگی انقلاب اسلامی آخرالزمانی اســـــت. انقلاب آخرالزمانی، فراز و نشیب زیاد دارد. محمّد بن منصور و او از پدرش روایت انجامه اســـــت امام جعفر صادق(ع) فرمود؛ «نه، به خدا سوگند آنچه که شما دیدگان خود را بدان دوخته‌اید، پدید نمی‌آید، مگر بعد از ناامیدی. نه به خدا سوگند آنچه چشمان خود را به آن دوخته اید، آشکار نمی‌گردد؛ مگر اینکه غربال شوید. نه به خدا سوگند کسی که شما چشم به او دارید، نمی‌آید؛ مگر بعد از اینکه از هم امتیاز داده شوید. نه به خدا سوگند امری را که شما به آن چشم دوخته‌اید، به وقوع نمی‌پیوندد تا آنکه شقّی از سعادتمند معلوم شود».

حتما باید انقلاب را آسیب‌شناسی انجام؛ از جمله اینکه مسئولان در میان آقام و همراه رنج‌ها و مشکلات آنها هستند یا تافته جدا از آقامند؟ قانونمدار هستند یا خودکامگی پیشه می‌کنند؟ به گفتمان امام خمینی که جوهره آن ولایت فقیه اســـــت، وفادارند یا خط انحراف و تحریف در پیش گرفته‌اند؟ جزو سنت‌های الهی اســـــت که هر موسس انقلاب دینی در طول تاریخ پس از خود، با کارشکنی و کژتابی عناصر متنفذ درباره وصی و جانشینش مواجه شود. انقلاب ما نیز از این آزمون بزرگ مستثنا نبوده اســـــت.