پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - اجرایی نانجام گرفتن ساخت کشتارگاه صنعتی آمل از سال 89/ سلامت آقام آمل در خطر اســـــت • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

به نقل پژواک نیوز به گرازش از سفیر هراز، حمزه قاسمی عصر امروز در جلسه امیت غذایی منطقهستان آمل که در فرمانداری این منطقهستان برگزار انجام گرفت با بیان اینکه در مورد خودروهای توزیع آب در سطح منطقه به قوه قضاییه نامه زده انجام گرفت و دادستان دستور جمع‌آوری و توقیف این خودروها را داد، اظهار انجام: به دنبال این هستیم تا با همکاری شورای ناندل و فرمانداری آمل شرکت تعاونی آب معدنی در آن ناحیه احداث کنیم تا موجب اشتغال پایدار شود.

وی با اشاره به اینکه نگرانم که با اقداماتی که در حال انجام اســـــت و آب ناندل را با خودرو به سطح منطقه می‌آورند باعث شود تا ناندل در تابستان بی آب شود، خاطرنشان انجام: اگر قرار اســـــت روزی ۶۰ دستگاه آب را از ناندل حمل کند و به سطح منطقه بیاورد چه آبی برای زیاد از یک هزار خانوار آنجا باقی می‌ماند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان منطقهستان آمل با بیان اینکه نگرانیم که آب در کوتاه مدت برای اهالی ناندل تبدیل به معضلی شود، تاکید انجام: اشتغالزایی ۶۰ نفر نباید توجیهی شود که برای آقامی‌ که در تآبستان می‌خواهند در آنجا اقامت کنند و دام‌های موجود موجب مشکل شود.

این مسئول با اشاره به اینکه مخالفیم که آب به صورت دوره گردی به آقام به صورت غیربهداشتی فروخته شود، افزود: اشتغال بهانه‌ای نشود که اتفاقی برای آقام از لحاظ اپیدمی‌ رخ دهد.

قاسمی با بیان اینکه نیسان‌های حمل آب اتیکت بهداشت ندارند که آقام بدانند این آب بهداشتی اســـــت، ادامه داد: اگر شخص آب را از روستای ییلاقی به داخل منطقه حمل انجام و آب در آن روز فروش نرفت چه تضمینی وجود دارد که آب در شرایط بهداشتی نگه‌داری می‌شود تا فردا به فروش برسد.

وی با بیان اینکه مضرات سیگار و قلیان به ویژه آنهایی که دارای اسانس هستند باید به آقام معرفی شوند، اظهار انجام: اگر آقام هشدارات کافی را داشته باشند هرگز به آنها لب نخواهند زد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان آمل با اشاره به اینکه آگاهی و هشدارات و سواد آقام در خصوص مضرات دخانیات کافی نیست، افزود: با مشارکت بخانجام گرفتاران، منطقهداری‌ها و خانه‌های بهداشت می‌توان سطح آگاهی آقام را نسبت به این موضوعات افزایش داد.

این مسئول با تاکید بر اینکه نصب پیش سرد کن در کشتارگاه سنتی آمل الزامی‌ اســـــت، اظهار انجام: آقام اگر دامی‌قربانی انجامند سریعا نباید آن را مصرف کنند که رسم اشتباهی اســـــت که متاسفانه هنوز اجرا می‌شود.

قاسمی تاکید انجام: مصرف گوشت پس از قربانی انجامن از لحاظ علمی‌ بد اســـــت و باید در این خصوص هشدار رسانی بهتر شود.

وی با بیان اینکه کشتارگاه سنتی آمل باید بهینه شود، افزود: اگر کشتارگاه صنعتی در آمل از همین امروز کلنگ‌خانومی شود تعداد سال دیگر افتتاح می‌شود و نمی‌شود که تا آن زمان دست روی دست گذاشت و برای سلامت آقام کاری نانجام.

مدیر شبکه بهداشت و درمان منطقهستان آمل با تاکید بر بهداشت فردی افراد شاغل در کشتارگاه سنتی آمل گفت: در مورد سلامت آقام به هیچ نهاد و ارگانی اجازه تعلل نمی‌دهیم.

این مسئول پیگیری وضعیت کشتارگاه صنعتی و احداث آن به تنهایی کافی نیست، گفت: از سال ۸۹ تاکنون بحث کشتارگاه صنعتی در آمل بوده و هست و نمی‌توان سلامت آقام را به خطر انداخت.

قاسمی با اشاره به برخی حواشی ماه‌های اخیر در خصوص بیمارستان‌ها در آمل گفت: خواســـــتیم تعاملاتی در بحث بیمارستان‌های آمل ایجاد کنیم که از تریبون‌های مختلف مارا دنبال قرار دادند.

وی گفت: در مقابل این هجمه‌ها تسلیم نخواهیم انجام گرفت و راهمان را می‌رویم و معتقدم آنچه که شایسته آقام آمل اســـــت باید انجام شود.