پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - اجرای FATF به منزله نصب دیده‌بان دشمن در خاک خودی اســـــت • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

 

یک نماینده مجلس شورای اسلامی:

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ تایم ۲۲:۲۸

Share/Save/Bookmark

 

یک نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای FATF به منزله نصب دیده‌بان دشمن در خاک خودی اســـــت گفت: FATF ابزار پیشبرد جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران اســـــت.

به نقل پژواک نیوز، سیدجواد ساداتی‌نژاد در گفت‌و‌گو با باشگاه رویدادنگاران جوان با ‌اشاره به اینکه گروه ویژه اقدام مالی(FATF) همسو با منافع آمریکا ایجاد انجام گرفته اســـــت، اظهار انجام: FATF در راســـــتای تحقق اهداف و پلن‌های سیاســـــت خارجی ایالات متحده اســـــت همانگونه که با اوج‌گیری اختلافات دو کشور پاکستان و آمریکا، زمزمه‌هایی مبنی بر مذاکره آمریکا و متحدان اروپایی این کشور با گروه ویژه اقدام مالی برای قرار گرفتن پاکستان در لیست خاکستری این نهادمطرح انجام گرفت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با ‌اشاره به نقل کردان رهبر معظم انقلاب اسلامی که اخیرا فرمودند؛ اصلی‌ترین طراحی کنونی برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی جنگ اقتصادی اســـــت و وزارت خزانه‌داری آمریکا اتاق جنگ علیه ایران اســـــت، گفت: امروزه یکی از ابعاد اساسی تقابل ایران با آمریکا جنگ اقتصادی اســـــت که FATF ابزار پیشبرد جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران اســـــت.

ساداتی‌نژاد با یادآوری اینکه ایالات متحده از تعداد دهه قبل با ادعای واهی مبارزه با گروه‌های تروریستی اقدام به اســـــتفاده از ابزار پولی و بانکی انجام، افزود: اجرای FATF  به منزله نصب دیده‌بان دشمن در خاک خودی اســـــت. ایالات متحده در راســـــتای اهداف سوء خود با جمع‌آوری تراکنش‌های مالی و کلیه هشدارات مبادلات اقتصادی در عرصه جهانی، تحریم‌های ثانویه خود را علیه‌اشخاص، گروه‌ها و کشورهایی که در تقابل با آمریکا هستنداســـــتفاده انجامه اســـــت.
وی با ابراز اینکه این اقدام آمریکا ساخت سلاح پولی اســـــت گفت: دستیابی وزارت خزانه‌داری آمریکا به پایانی هشدارات بانک‌های مختلف باعث تسلط تکمیل این کشور بر نظام مالی بین‌المللی می‌شود. دولت همکاری‌های متعدد با FATF  در راســـــتای  اجرای پلن‌ها و توصیه‌های مختلف این گروه داشته اســـــت.
 نتیجه و خروجی همکاری‌های شده، توصیه FATF به تعامل و ارتباط محتاطانه کشورهای دیگر با کشورمان اســـــت.نماینده کاشان، آران و بیدگل با ابراز تعجب از موافقان لایحه FATF افزود: تعامل با FATF نتیجه‌ای جز فشار مضاعف و روزافزون به ایران برای اجرای تکمیل و دقیق خواســـــته‌های پایان ناپذیر این نهاد نداشته اســـــت. فعالیت FATF در راســـــتای منافع و مطامع آمریکا اســـــت. اجرای پلن‌های این نهاد برای کشور خسارت بار و دارای تبعات زیان‌آور اســـــت و پدیده خودتحریمی یکی از حیاتی‌ترین تبعات عمل به توصیه‌های FATF اســـــت.
ساداتی نژاد با هانجام گرفتار نسبت به اینکه یکی دیگر از تبعات اجرای پلن‌های FATF افزوده انجام گرفتن بر تعداد‌اشخاص و نهادهای کشور که مشمول تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار گرفته‌اند می‌شود گفت: عاقبت این اقدام تقسیم انجام گرفتن کشور به دو قسمت تحریمی و غیر‌تحریمی با دنبال ایجاد اختلاف داخلی اســـــت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با ابراز تعجب از اینکه برخی نمایندگان تصویب این لایحه را به نفع منافع ملی کشور می‌دانند تاکید انجام: اگر به صآسوده اعتقاد دارید که تصویب این لایحه به سود منافع دراز مدت اقتصادی کشور اســـــت بنابراین دلیل با علنی انجام گرفتن رأی به FATF مخالف هستید.