پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - اســـــتقبال از قهرمانان فریدونکناری کشتی پیشکسوتان جهان • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

 

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تایم ۰۰:۲۵

Share/Save/Bookmark

 

آقام فریدونکنار از قهرمانان کشتی پیشکسوتان جهان که در بلغارستان برگزار انجام گرفته بود به گرمی اســـــتقبال انجامند.

اســـــتقبال از قهرمانان فریدونکناری کشتی پیشکسوتان جهان

به نقل پژواک نیوز به گرازش از بصیرنیوز، منطقهوندان فریدونکناری از چهار ورزشکار این منطقهستان که در مسابقات کشتی پیشکسوتان جهان به مقام قهرمانی رسیدند به گرمی اســـــتقبال انجامند.

کاظم نریمانی، مهدی شفیعیان، حمید ربیعی و شعبان غفاری از کشتی‌گیران فریدونکناری بودند که در مسابقات جهانی بلغارستان موفق به کسب گردن آویز طلا انجام گرفتند.