پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - بازدید مدیرکل کتابخانه‌های عمومی ماخانومدران از مرکز معلولان نوشیروانی بابل • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

بازدید مدیرکل کتابخانه‌های عمومی ماخانومدران از مرکز معلولان نوشیروانی بابل

به نقل پژواک نیوز، آرزو ولی پور به معقولت روز بهزیستی در بازدید از مرکز معلولان نوشیروانی بابل با بیان اینکه کار انجامن در مرکز نگهداری معلولان همچون خانومدگی در محیطی آسمانی اســـــت، گفت: تا انسان در چنین محیطی قرار نگیرد نمی‌تواند حس کار انجامن در این فضا را درک کند و حالا پس از بازدید از این مرکز به جرأت می‌توانم بگویم حس در آسمان زیستن و پرواز انجامن را درک انجامم.

 

وی با بیان اینکه کار دشوار و طاقت فرسایی را برای مددکاران بهزیستی متصور بودم، ادامه داد: اکنون نگاهم زیاد تغییر انجام و مهر و محبت و زیبایی را در این کار غالب می‌بینم که زیاد متفاوت با نگاه پیشین اســـــت.

 

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی ماخانومدران با بیان اینکه دعای هر یک از این افراد برای خانومدگی تک تک پرسنل این مرکز کفایت می‌کند، تصریح انجام: این معلولان و کم توان‌های ذهنی و جسمی به اختیار خود به این وضع دچار نانجام گرفتند و از این رو مورد عنایت خداوند هستند و دعای آنها اثرگذار اســـــت.

 

این مسئول با عنوان اینکه در این محیط قدر عافیت و کنار خانواده بودن را بهتر می‌فهمیم و از بیماری‌های کوچک و بعضا بزرگی که دچارش می‌شویم کاهش شکوه و شکایت می‌کنیم، ادامه داد: طی گفت‌وگوهایی که با معلولان داشتم آنها را دلتنگ خانواده دیدم که درک وابستگی و دلدادگی خانوادگی آنها را نشان می‌دهد و متاسفانه از آن هم محروم هستند.

 

ولی پور با بیان اینکه باید دید آنها به چه موضوعات و مباحثی تصویر العمل بهتری نشان می‌دهند و به چه مسائلی علاقمند هستند، بیان انجام: می‌توان کتاب‌هایی در حوزه علاقمندی آنها تهیه انجام و برایشان خواند، خلق لحظه‌های شاد حاصل از مطالعه، قیمت بی‌نهایتی دارد.

 

وی با اشاره به اینکه امیدوارم این بازدید مقدمه اتفاقات نیکوی در این بخش باانجام گرفت، اظهار انجام: کتابداران بخش کودک که تعلیم‌های ویژه قصه گویی دیدند می‌توانند در این بخش کمک شایسته‌ای کنند.

 

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی ماخانومدران با اشاره به سلسله نشست‌های کتاب‌خوان، تصریح انجام: مددیاران بهزیستی حتما کتاب‌های ارزشمندی برای معرفی دارند، امیدواریم کتاب که حلقه اتصال حیاتی و سبب ایجاد دوستی و پیوند انسان‌ها اســـــت، فصل نوینی را در روابط بین کتابخانه‌های عمومی و بهزیستی برقرار کند.

 

ذبیح اللهی مدیر مرکز معلولین نوشیروانی بابل نیز در این بازدید گفت: روح بلند مرحوم نوشیروانی که با احداث این مرکز در سال ۱۳۴۶، معلولان را از مهجوریت در آورد شاد باانجام گرفت که اقدام زیاد اثرگذار و بزرگی را انجام داد.

 

وی با بیان اینکه ۱۲۰ معلول در این مرکز نگهداری می‌شود،خاطرنشان انجام: علاوه بر مددیاران که با عشق و علاقه و نگاه مسئولانه در این مرکز مشغول خدمت صادقانه هستند، برخی از آقام عادی هم به دلیل اعتقادات شخصی به صورت داوطلبانه و بدون چشمداشت به معلولان این مرکز خدمت و با خداوند معامله می‌کنند.