پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - بی‌اعتنایی به سند الگوی کشت در ۴ دولت/هیچ دولتی به تهیه سند آمایش سرزمین اهپایان ندارد • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

 

نماینده آقام قائم‌منطقه و سوادکوه در مجلس مطرح انجام

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ تایم ۱۷:۴۵

Share/Save/Bookmark

 

نماینده آقام قائم‌منطقه، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی از بی‌اعتنایی به سند الگوی کشت در ۴ دولت رویداد داد و گفت: در پلن ششم مجددا دولت را مکلف به تهیه سند آمایش سرزمین انجامیم.


بی‌اعتنایی به سند الگوی کشت در ۴ دولت/هیچ دولتی به تهیه سند آمایش سرزمین اهپایان ندارد

به نقل پژواک نیوز، سیدعلی ادیانی در گفت‌وگویی با رویدادنگار ما، اظهار انجام: عدم تهیه سند آمایش سرزمین را معلول سوءمدیریت می‌دانم زیرا هنوز نتوانسته‌اند، سند آمایش سرزمین را تهیه و اجرائی کنند.

وی درباره تهیه سند آمایش سرزمین، اظهار انجام: یکی از الزامات و مولفه‌های زیرساختی برای توسعه متواخانوم، دنبالمند و دارای صرف و صلاح اقتصادی، داشتنن آمایش سرزمین اســـــت که باید ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل کشور را به تفکیک اســـــتان‌ها مشخص کنیم.

عضو هیات مدیره کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان انجام: در پلن پنجم توسعه موضوع تهیه و تدوین سند آمایش سرزمین را به دولت تکلیف انجامیم ولی متاسفانه به شکل اَتَم و اکمل اجرا نانجام گرفت.

این مسئول افزود: در پلن ششم نیز مجددا دولت را مکلف به تهیه سند آمایش سرزمین انجامیم، ما به دنبال این موضوع هستیم که در کدام نقطه کشور کشاورزی شود و در کدام نقطه باید به گردشگری اهپایان ورزید و در چه ناحیه‌ای به بازرگانی و خدمات توجه انجام.

ادیانی ادامه داد: ذیل تکلیف به دولت برای تهیه سند آمایش سرزمین، دولت را به تهیه الگوی کشت مکلف انجامیم تا این الگو را در پایان سال نخست اجرای قانون پلن ششم در اختیار آقام و مجلس قرار دهد ولی این موضوع نیز اتفاق نیفتاد، این تخلفات در دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم انجام انجام گرفته اســـــت.

نماینده آقام قائم‌منطقه، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی گفت: عدم اجرای قانون در این زمینه‌ها را ضعف نظارت مجلس می‌دانم و عدم تهیه سند آمایش سرزمین را نیز معلول سوءمدیریت می‌دانم که هنوز نتوانسته‌اند، این موضوعات را اجرائی کنند.