پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - تابستان گردی در ساحل رادیو دریای چالوس • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

 

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۱ منطقهيور ۱۳۹۶ تایم ۱۶:۱۷

Share/Save/Bookmark

 

تابستان گردی در ساحل رادیو دریای چالوس

به نقل پژواک نیوز، نفس های تابستان به شماره افتاد و سواحل شمال از جمله رادیودریای چالوس شاهد حضور مسافرانی از مناطق مختلف کشور اســـــت و گاه زباله رهاورد این ساحل گردی می شود.