پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - تاریخ اسلام سرشار از فداکاری‌های امام علی(ع)/اطاعت‌پذیری از پدر رکن دوام خانواده • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷


تاریخ اسلام سرشار از فداکاری‌های امام علی(ع)/اطاعت‌پذیری از پدر رکن دوام خانواده

به نقل پژواک نیوز، دیوار، آمدنت را دهان گشود به قصد لبخند؛ دیوار خانه‌ای که مرکز عالم اســـــت و کانون سکون زمین… کعبه لب باز انجام و تو را همچون کلامی مقدس بر زبان آورد؛ تو آغاز انجام گرفتی از خانه‌ای که صاحبش تو را برای شگفتی پایان کائنات آفرید؛ گویا صاحب این خانه، زیاد از همه با تو نزد عشق می‌باخت که آغاز ماجرایت را از قلب خانه خویش رقم زد؛ همه آفریدگان از هر جای زمین سرک کشیدند تا تو رانظاره کنند؛ تا بدانند این مولود کیست که خداوند زادگاهش را خانه خویش قرار داده اســـــت.

امام علی(ع) در سیزدهم رجب سال سی ام «عام الفیل» دیده بر جهان گشود. مادر او فاطمه بنت اسد و پدرش ابوطالب، از نخستین گروندگان به اسلام بودند؛ آن حضرت لقب‌های زیادی دارد، از جمله: امیرالمؤمنین، ولیّ الله، اسدالله، مرتضی، وصی، حیدر، کرار؛ کنیه‌های ایشان نیز ابوالحسن، ابوتراب، ابوالحسین، ابوالریحانتین اســـــت.

امام علی(ع) از کودکی در مکتب تعلیم و تربیت رسول خدا(ص) قرار گرفت؛ آن امام هُمام به جز غزوه «تبوک» در پایانی غزوه‌ها و جنگ‌های پیامبر حضور داشت و همواره در رنج‌ها و دشواری‌های صدر اسلام، یاور و مشاور رسول اکرم(ص) بود؛ تاریخ اسلام سرشار از شجاعت‌ها و فداکاری‌های اوست.

سیزدهم رجب، افزون بر شادمانی میلاد منطقهیار خردورزی و عدالت، با احترام به ارجمندی مقام پدران و سپاس از مهر گسترده ایشان معطر انجام گرفته اســـــت. انتخاب ولادت سرسلسله امامت و پدر دو پیشوای الهی، امام حسن و امام حسین علیهم الاسلام به عنوان روز پدر، حریم و حرمت مقام بلند ایشان و شعفناکی این روز را یادآور می شود… در این مقاله، با نگاه به آموزه‌های خانومدگی آموز اسلام، از شکوه مقام پدر و احترام بی مرز او در معارف دینی نقل کرد آورده‌ایم.

گفتنی اســـــت در واکاوی این موضوع در آیات و روایات، افزایش با واژه والدین روبه رو هستیم و همراهی و هم قدری پدر و مادر در تکریم. به صورت حتم اینکه در مقاله روز پدر، نام و یاد مادر نیز ارج نهاده شود، اگر حُسن نباانجام گرفت، عیب نیست یا دست کم به خاطر دلیلی که گفتیم، روا اســـــت.

پیام احسان‌نژاد کارشناس آقام‌شناسی در گفت‌وگو با رویدادنگار ما گفت: صحنه خانومدگی ما با خاطره‌هایی سرشار از گذشت و ایثار، گره خورده اســـــت؛ در اطراف ما، هنرمندانی هستند که عمری پروانه بودن را حتی با شرارت شمع و باغبانی را حتی با تلخی تیغ، عمیق خانومدگی انجامه اند. آنان پایان انجام گرفتن را به بهای ساختن و سوختن را به قیمت شادی بخشیدن اندوخته‌اند.

وی افزود: اینکه کسی بتواند تا این حد، بی‌دریغ عشق بورزد و این گونه لبریز از سخاوت باانجام گرفت، معمایی اســـــت شگرف با پاسخی آسان؛ قداســـــت واژه‌ای به نام پدر. اوست که می‌تواند بی‌هیچ چشم داشت، این گونه چشمه زلال مهربانی باانجام گرفت و جوهر گران‌مایه وجود را جاری جسم و جان فرخانومدانش سازد. اوست که می‌تواند این گونه ارزان عاطفه ارزانی کند؛ او بلندتر از ادراک واژه‌ها و فراتر از قامت سپاس‌های ماســـــت.

احسان‌نژاد اظهارانجام: انسان، در چرخه ارتباط ها خانومدگی می‌کند؛ ارتباط با خدا، خود، پدر و مادر، همسر، همسایه، هم سفر، هم سفره، هم جنس، نا هم جنس، دوست، دشمن و حتی حیوانات و طبیعت. در این میان، یکی از دیرپاترین و سرنوشت سازترین ارتباط‌ها، همراهی و هم‌زیستی انسان با پدر و مادر اســـــت.

کارشناس آقام‌شناسی بیان انجام: این ارتباط، پلن‌ای پویا و فراگیر برای پاسداری از نظام خانواده را می‌طلبد. اگر پیوندها و پیمان‌های اســـــتوار سنتی و دینی در هجوم آتشناک بی‌تفاوتی و بی‌مهری سست گردد و ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی همه گیر شود، انسانِ بی‌پناه، میزبانِ تنهایی وحشت خیز خویش می‌شود.

روح‌الله علی‌تبار کارشناسی ارانجام گرفت علوم اجتماعی در گفت‌وگو با رویدادنگار ما در مورد نقش پدر که بنیاد خانواده اســـــت، اظهار انجام: اســـــتوار ماندن خانواده و آفت‌زایی از آن، به پاس داشتن حقوق و حرمت آنان وابسته اســـــت؛ همان طور حقوق و وظایفی را که باید در این ارتباط‌ها رعایت انجام که دین اسلام بیان انجامه اســـــت.

وی افزود: در فرهنگ اسلامی، مرزهای پاسداشت مقام بلند پدر و شیوه‌های ارج و احترام او با دقتی ژرف و نگاهی نکته سنجی ترسیم انجام گرفته اســـــت؛ در آیین اسلام، فرخانومد افزون بر آنکه خود باید پیوسته قدر قداســـــت پدر را بداند، نباید کاری کند که دیگران حریم حرمت پدرش را بشکنند و او را آماج ناسزاهایشان قرار دهند.

علی‌‌تبار در ادامه بیان انجام: انسان، موجودی عاطفی و نیازمند مهر دیدن و مهر ورزیدن اســـــت؛ این نیاز معنوی چنان احتیاج به آب و غذا و هوا، از نیازهای ضروری آدمی اســـــت؛ خدمت به پدر و مادر، از وظایف دینی و اخلاقی ماســـــت و ره‌آوردهای معنوی زیادی دارد؛ این امر، افزون بر پاداش‌های آخرتی، در سرنوشت مادی و خوش بختی‌ها و کام یابی‌های خانومدگی دنیایی ما زیاد اثرگذار اســـــت.

واجب بودن اطاعت و فرمان‌پذیری فرخانومدان از پدر، از حقوق ویژه‌ای اســـــت که اسلام برای تکریم و پاس داشت مقام پدران وضع انجامه اســـــت؛ حضرت علی علیه السلام دراین باره می‌فرماید: «حق پدر آن اســـــت که فرخانومد در هر چیز جز معصیت خداوند از او اطاعت کند.» گفتنی اســـــت در فقه اسلامی به احکام ویژه‌ای برمی‌خوریم که با دنبال عزیز و ارجمند شآقان پدر، اهمیت مقام او را گوشزد می‌کند.