پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - تحت تاثیر باندها و جناح‌ها نبودم • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

به نقل پژواک نیوز، ربیع فلاح‌جلودار در مراسم معارفه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ماخانومدران اظهار انجام: بنده وقتی شنیدم که جان‌بابایی به عنوان معاون وزیر بهداشت انتخاب انجام گرفت گلایه انجامم ولی احساس انجامم که ایشان می‌توانند از تجربیات اســـــتانی خویش برای توسعه درمانی کشور اســـــتفاده کنند و از این بابت زیاد خوشحال هستم.

وی افزود: حضور سیدعباس موسوی می‌تواند در توسعه درمانی اســـــتان مثمر باانجام گرفت و به نوعی با قابلیت‌های درمانی اســـــتان آشنا هستند.

اســـــتاندار ماخانومدران خاطرنشان انجام: بزرگ‌ترین طرحی که در طول کشور در حوزه بهداشت و درمان اتفاق افتاد اجرای طرح تغییر سلامت بود، در این اســـــتان حدود هزار میلیارد تومان در این بخش سرمایه‌گذاری انجام گرفته اســـــت.

فلاح ادامه داد: در روستاهای ما مراکز درمانی درجه و رتبه‌های معقول درمانی داریم و این سرمایه‌گذاری باید به صورت معقول مدیریت شود.

وی با اعلام اینکه تعلیم همگانی در حوزه ارتقای سلامت باید به صورت مؤلفه جدی توجه شود، افزود: نگاه فعالان رسانه‌ای در این حوزه زیاد معقول اســـــت و متولیان رسانه‌ای در این زمینه همکاری معقولی دارند.

اســـــتاندار ماخانومدران اضافه انجام: از این ظرفیت برای توسعه اســـــتان باید به نیکوی اســـــتفاده کنند، نباید منافع شخصی،باندی و جریان مسائل توسعه اســـــتان را پوشش دهد.

این مسؤول با اعلام اینکه در طی چهار سال، تحت تاثیر منافع شخصی، باندی و جریانی قرار نگرفتم، بیان انجام: تا زمانی که در اســـــتان ماخانومدران حضور دارم تحت تاثیر این جریانات قرار نمی‌گیرم.

فلاح با اعلام اینکه حضور جان‌بابایی به عنوان سکاندار مسائل درمانی کشور را باید قدردان باشیم، افزود: این موضوع نشان از کارانجام معقول بخش درمانی اســـــتان ماخانومدران دارد و شایسته سالاری در این بخش به نیکوی اتفاق افتاده اســـــت.

وی در ارتباط با اجرای طرح پزشک خانواده منطقهی، گفت: باید تلاش شود تا مشکلات این بخش را به صورت جدی رفع کنیم و نواقص آن رفع شود.