پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - ترس دشمنان از روحیه شهادت‌طلبی ملت ایران/ حمله اخیر امریکا با اتحاد محور مقاومت بی‌نتیجه ماند • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

 

مدیر سابق شورای منطقه پایتخت مطرح انجام

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۷ تایم ۰۸:۰۰

Share/Save/Bookmark

 

مدیر سابق شورای منطقه پایتخت گفت: اگر شهادت‌طلب نباشیم دیگر کشوری از ایران هراس ندارد، روحیه شهادت‌طلبی اســـــت که ما را از کرنش در برابر دشمنان مصون داشت.


ترس دشمنان از روحیه شهادت‌طلبی ملت ایران/ حمله اخیر امریکا با اتحاد محور مقاومت بی‌نتیجه ماند

به نقل پژواک نیوز، مهدی چمران در نشست بررسی روند انقلاب اسلامی در ایران به میزبانی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل اظهار انجام: دین پلن‌ای تشریفاتی در خانومدگی ما نیست، بعثت انبیا از این‌رو بود که دین خدا به ویژه دین اسلام یک پلن عملی اســـــت.

وی افزود: اگر دین را در خانومدگی خود پیاده نکنیم راه به جایی نخواهیم برد، حتی اگر در ظاهر متدین باشیم، در مسئله کشورداری هم همین اســـــت، اگر فقط بگوییم دین و مکتب ما چیست اما واقعیت امر چیز دیگری را نشان دهد و ارزش‌های اسلامی و دینی را رعایت نکنیم، فایده‌ای از دین نبرده‌ایم، دین در جایگاه زیاد بالاتری در خانومدگی ما وجود دارد، در جایگاه تصمیم‌گیری سیاسی و حکومتی، مخصوصا در کشور اسلامی ایران، که این امر علی‌رغم اهمیتش کاهش به آن پرداخته انجام گرفت.

مدیر سابق شورای منطقه پایتخت ادامه داد: به نهضت مشروطه که برگردیم، نقش علما و روحانیونی مانند سیدجمال‌الدین اسدآبادی مشخص می‌شود که بیان انجامند حکومت نباید اســـــتبدادی باانجام گرفت و باید براساس رای آقام اداره شود و در نتیجه مشروطه شکل گرفت و در پی آن تصویب مجلس شورای اسلامی و نوشتن قانون اساسی که به صورت حتم در این زمان هم اســـــتکبار بیکار ننشست و افرادی را وارد انجام تا مشروطه را منحرف ساخانومد و نهایتا این مشروطه به حکومت رضا پهلوی ختم انجام گرفت، اما این شاه به عنوان فردی که باید حکومت مشروطه را اجرا کند، مستبد و قلدر بود .  
                      
این مسؤول تصریح انجام: اگر این روند را بررسی کنیم درمی‌یابیم که ابتدا علما و آقام حرکت انجامند و جلو رفتند اما به تدریج زمام امور به دست افراد دیگری افتاد، کسانی که نوکر انگلیس و سفارت روسیه بودند، آنان افسار حکومت را به دست گرفتند و رضاخان را به هر سویی می‌کشیدند، نتیجه این انجام گرفت که شیخ نوری عالم برجسته را اعدام انجامند زیرا به احکام و قوانین مشروطه اعتقاد داشت، در واقع آنان جدایی روحانیت از آقام، دین از حکومت و جدا انجام گرفتن این دو خط را رقم زدند، همین افراد اما به رضاخان وفادار نمانند و او را بیرون انجامند که حال نوبت پسرت اســـــت و پس از آن جکومت محمدرضا شاه و جریان ملی انجام گرفتن صنعت نفت که مبارزه دشواری را علیه ما شروع انجامند، خرید نفت تحریم انجام گرفت، فکر نکنیم فقط الان اســـــت که ما را تحریم می‌کنند اما در راس این مبارزه آیت‌آلله کاشانی و دکتر مصدق ایستادگی انجامند، در آن دوران نامه‌نگاری‌ها و ملاقات‌ها با اســـــتکبار هم فایده نداشت و کودتایی آبکی را ترتیب دادند و حکومت مصدق سرنگون انجام گرفت.
                 
چمران یادآور انجام گرفت: در آن دوران دو بحث ملی‌گرایی و بحثی فراتر از آن یعنی ایجاد حکومت‌های دینی شکل گرفت، نتیجه ملی‌گرایی پان‌ایرانیسم انجام گرفت که شکست خورد، ما این تجربه را در تاریخ داریم که بدون اتحاد و انسجام نهضت مشروطه شکست خورد.
              
وی با بیان انجام: زمانی که حکومت دینی را شکل دادیم، از همان ابتدا هم افرادی با انتخاب نام جمهوری اسلامی مخالف بودند، اما امام(ره) گفتند جمهوری اسلامی نه یک کلمه افزایش و نه کاهش، این جمهوری اسلامی با موافقت ۹۸ درصد آقام روبرو انجام گرفت، پیوستگی و حفظ مسائل و ارزش‌های دینی و مذهبی ما سبب انجام گرفت تا دسیسه‌های دشمنان در طی این سال‌ها به نتیجه نرسد، در جمهوری اسلامی ما همه قراردادهای پیش از آن را لغو انجامیم، گفتمان را خود به دست گرفتیم و کشور را اداره می‌کنیم.
                       
مدیر سابق شورای منطقه پایتخت افزود: آن چیزی که باید یادآور شویم این اســـــت که آقام ما با ملی‌گرایی صرف نتوانستند اقدامی انجام دهند و متحد نانجام گرفتند، آنچه آقام را با یکدیگر متحد ساخت، اعتقادات بود، در واقع یکی از پایه‌های انقلاب اسلامی، ایدئولوژی اسلام اســـــت، هر انقلابی ایدئولوژی دارد، بدون ایدئولوژی هیچ انقلابی پیروز نمی‌شود، هم‌اکنون نیز ما برای اســـــتمرار انقلاب باید بر تفکر انقلابی و اسلامی خود تاکید کنیم، از این‌رو دشمن تلاش دارد تا ارزش‌های ما را از بین ببرد تا ما را از درون تهی کند و ایدئولوژی نداشته باشیم، زیرا می‌داند که ما از این نقطه ضربه می‌خوریم، اگر ما در انقلاب پیروز انجام گرفتیم به خاطر اعتقادات اسلامی، رهبری و حمایت آقامی به عنوان سه رکن اصلی هر انقلابی بود، در جنگ و عرصه‌های دیگر نیز همین سه رکن عامل پیروزی ماســـــت.
               
این مسؤول خاطرنشان انجام: سه رکن قوی انقلاب اسلامی سبب انجام گرفت تا امروز قوی‌ترین کشورها در مقابل ما اینگونه موضع بگیرند، نتیجه تفکر ما شهادت‌طلبی اســـــت، رهبر معظم انقلاب نیز در روز مبعث اشاره انجامند ریشه اعتقادات ما به توحید می‌رسد نه به دوگانه‌پرستی، یعنی مقصد واقعی ما توحید اســـــت و نتیجه توحید مقابله با دشمن و ظالم اســـــت، توحید ما را به دوری از اشرافیت هدایت می‌کند، اما اگر این اعتقادات را نداشته باشیم حتی اگر نام اسلامی را به یدک بکشیم دیگر حیاتی نیست، مانند عربستان که مثلا اسلامی اســـــت اما دست در دست اسرائیل دارد.
                      
چمران ادامه داد: اگر ما شهادت‌طلبی نداشته باشیم دیگر کشوری از ما هراس ندارد، روحیه شهادت‌طلبی اســـــت که ما را از کرنش در برابر دشمنان مصون داشت.
                         
وی تاکید انجام: اگر ایران و کشورهای دارای تفکر اسلامی به مقاومت خود ادامه دهند، دشمنان راه به جایی نخواهند برد مانند حملاتی که تعداد شب پیش به سوریه انجام گرفت که با اتحاد محور مقاومت بی‌نتیجه ماند و پیروزی از آن این محور اســـــت، آمریکا، فرانسه و انگلیس هم اگر بخواهند ادامه دهند جز رسوایی حاصلی برایشان ندارد.
                 
مدیر سابق شورای منطقه پایتخت در پایان ضمن انتقاد از حقوق‌های نجومی برخی مدیران گفت: نجومی معنای مشخصی دارد، مدیرانی که ۵۰ و یا گاهی ۱۰۰ میلیون حقوق دریافت می‌کنند شامل این تعریف اســـــت و قاعدتا این در مقایسه با حقوق افزایش افراد جامعه منصفانه نیست.