پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - تغییر رنگ میوه‌های نرسیده با گاز اتیلن • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

 

گاززدن به میوه‌های گاززده

هر تعداد این نوع میوه‌ها مزه دلچسبی ندارند، ولی مشتری پسند اســـــت، پرتقال تنها میوه‌ای نیست که نارس چیده و در فرایندی شیمیایی زودتر به بازار عرضه می‌شود. خرمالو نیز از میوه‌هایی اســـــت که مصرف‌کننده به جای زمستان در ابتدای پاییز مزه آن را می‌چانجام گرفت.

گوگردی که به این میوه زده می‌شود، بافت درون میوه را به هم می‌ریزد و فقط کالبد بیرونی میوه را رسیده و خوشرنگ نشان می‌دهد.

این سئوال برای زیادی از آقام مطرح اســـــت که دنبال از این کار چیست و آیا گاز اتیلن می‌تواند تاثیر منفی بر سلامت میوه‌ها و کاهش ارزش تغذیه‌ای آن‌ها داشته باانجام گرفت؟ رسیده انجام گرفتن پیش از موعد میوه‌ها آیا تاثیری بر سلامت آقام دارد یا خیر؟

مهندس جمال رازقی جهرمی متخصص در رشته مهندسی غذایی از دانشگاه شیراز و مدیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز دراین زمینه گفت: رسانیدن میوه و سبزی با گاز‌هایی که معمولا و طی مراحل رسیدگی آن‌ها به صورت طبیعی انجام می‌شود هیچ مشکلی ندارد مانند موز که الزاما بایستی سبز برداشت شود و در سردخانه نگهداری می‌شود و قبل از عرضه به بازار تحت تأثیر گاز نسبت به رسیده انجام گرفتن آن اقدام می‌کنند.

رازقی جهرمی افزود: در سالیان اخیر رویداد‌هایی مبنی بر اســـــتفاده از رنگ‌ها برای خارج انجامن میوه‌ها از کال بودن به گوش می‌رسد که مثلا هندوانه در این مورد قابل ذکر اســـــت.

یقینا مصرف این محصول مشکل زا اســـــت، رسیده انجامن مرکبات با گاز هم مشکلی ندارد، گرچه طعم رسیدگی نخواهند داشت و فقط رنگ تغییر می‌کند. برداشت‌های عامه آقام دراین زمینه مبنی بر زیان آور بودن مصرف این میوه‌ها تعدادان اصالت ندارد.

برخی از اســـــتادان دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز گفته‌های دکترعباس یداللهی متخصص بیوتکنولوژی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس را دراین زمینه تایید می‌کنند.

یداللهی متخصص بیوتکنولوژی می‌گوید: اســـــتفاده از گاز اتیلن برای تسریع فرایند رسیدن میوه‌ها خطری ندارد، گاز اتیلن نوعی هورمون گیاهی تکمیلا بی‌خطر اســـــت که به‌صورت طبیعی در خود میوه‌ها هم یافت می‌شود. پایان افرادی که نگران اســـــتفاده از این گاز در محصولات باغی هستند باید بدانند اتیلن گازی صددرصد طبیعی اســـــت و مشکلی برای مصرف کننده ایجاد نمی‌کند.

وی معتقد اســـــت: زمانی که گاز اتیلن با میوه‌ها تماس پیدا می‌کند باعث تبدیل برخی قند‌های نامحلول موجود در میوه به قند‌های محلول می‌شود. ضمن اینکه در اثر این تماس، پوست میوه‌ها هم کمی نرم‌تر خواهد انجام گرفت. دلیل آن هم این اســـــت که اتیلن می‌تواند مقداری از پکتین سطح میوه را برساند و در نتیجه، بافت میوه را نرم‌تر کند.

یداللهی گفت: درواقع هورمون اتیلن، با گیم انجامن نقشی آنزیمی در تماس با میوه‌ها، باعث نرم‌تر انجام گرفتن آن‌ها و افزایش قند‌های مونوساکارید می‌شود. در این صورت، میوه‌ها قابلیت خورده و بازارپسندانجام گرفتن پیدا می‌کنند.

این اســـــتاد دانشگاه زیاده روی در مصرف گاز اتیلن را تایید نمی‌کند و معتقد اســـــت اگر از این هورمون زیاد از حد اســـــتفاده شود، میوه‌ها خیلی سریع‌تر از چیزی که فکرش را بکنیم، له می‌شوند و از بین می‌روند.

این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس همچنین درباره اینکه آیا تفاوتی از نظر طعم یا حتی ارزش تغذیه‌ای بین میوه‌هایی که روی درخت می‌رسند و آن‌هایی که با کمک گاز اتیلن به مرحله رسیدگی تکمیل می‌رسند، وجود دارد گفته اســـــت: کیفیت، ارزش تغذیه‌ای، طعم و قابلیت خوراکی محصولاتی که روی درخت می‌رسند یا به کمک گاز اتیلن به میوه رسیده تبدیل می‌شوند، هیچ تفاوتی باهم ندارند. هورمون اتیلن، تکمیلا طبیعی و بی‌خطر اســـــت و مصرف میوه‌هایی که با این گاز رسیده‌اند، هیچ ضرری نخواهد داشت و سلامت و کیفیت آن‌ها هم به‌خطر نخواهد افتاد.