پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - جلسات شورای پسماند ماخانومدران پشت درب‌های بسته/مصوباتی که رسانه‌ای نمی‌شود • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷


جلسات شورای پسماند ماخانومدران پشت درب‌های بسته/مصوباتی که رسانه‌ای نمی‌شود

به نقل پژواک نیوز، شفاف‌سازی و پاسخ به رسانه‌ها یکی از مباحثی اســـــت که دولت در شعارهای انتخاباتی خود مطرح انجامه اســـــت.

اما هر چه از عمر دولت در اســـــتان ماخانومدران می‌گذرد مباحث غیرشفاف و محرمانه در حال افزایش اســـــت.

در آخرین جلسه‌ای که رویدادنگاران در کمیته تخصصی پسماند اســـــتان شرکت انجامند مربوط به حضور علی‌اکبر طاهایی اســـــتاندار اسبق ماخانومدران در اســـــتان بوده اســـــت.

از وقت تغییر در مدیریت عمرانی اســـــتاندار ماخانومدران و مدیرکل حفاظت محیط زیست، جلسات شورای پسماند اســـــتان ماخانومدران پشت درب‌های بسته و بدون حضور رسانه‌ها برگزار می‌شود.

جلسات شورای پسماند در حالی پشت درب‌های بسته برگزار می‌شود که در حال حاضر آقام در ناحیه چهاردانگه ماخانومدران با مشکل دپو زباله مواجه هستند.

ابهامات جدی نسبت به وضعیت کارخانه زباله‌سوز ساری وجود دارد، با وجود اعلام افتتاح کارخانه در سال ۹۶ رویدادهای از جلسه شورای منطقه در اختیار آقام قرار می‌گیرد که دولت به تعهدات مالی خود در زمینه تامین اعتبار کارخانه زباله‌سوز عمل نانجامه اســـــت.

در روزهای گذشته رویدادی از دپو نامعقول زباله در ناحیه فریدونکنار ماخانومدران منتشر انجام گرفته اســـــت، معضل زباله در ناحیه آمل حتی در قبل از ایام سال به مرحله بحرانی رسیده اســـــت.

در محمود آباد و نور رویدادهای معقول از وضعیت زباله مخابره نمی‌شود، از افتتاح کارخانه زباله‌سوز نومنطقه که قبل از ایام عید هشداراتی درباره افتتاح آن منتشر انجام گرفته بود رویدادی در دست نیست.

اوضاع نگران‌کننده از میزان پسماند به جا مانده از حضور گردشگران در ایام عید منتشر انجام گرفته اســـــت و پاسخی هم در این ارتباط به رسانه‌ها داده نانجام گرفته اســـــت.

حیاتی‌تر از همه مصوبات جلسه اســـــت که نه توسط معاون عمرانی اســـــتاندار ماخانومدران و نه توسط مدیرکل امور منطقهی رسانه‌ای می‌شود.

آیا واقعا با وجود مشکلات جدی که در حوزه پسماند اســـــتان وجود دارد، آقام نباید بدانند که تصمیم‌گیرندگان پشت درب‌های بسته مدیریت پسماند چه پلن‌ای برای کاهش نگرانی آنها تدارک دیده‌اند؟

شما مسئولان اگر جای آقام بودید در ارتباط با وضعیت موجود زباله در اســـــتان و برگزاری جلسه پشت درب‌های بسته چه فکری می‌انجامید؟