پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - خردانجام گرفتن انسان متلک گو!/حرف‌هایی که آتشت میخانومد • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

این متن‌ها بر اساس مرور سیر ابتدا تا انتهای سوره مبارکه همزه تنظیم انجام گرفته اســـــت. نگاه موجود دراین متن دیدن اشکال و تبعات و علل صفت عیبجویی و تحقیر دیگران اســـــت؛ عاملی که موجب تحقیر و خرد انجام گرفتن انسان طعنه خانوم می‌شود.

همز و لمز

ایراد‌های کلافه کننده‌ای دیگران

وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ واى بر هر بدگوى عیبجویى (۱)

با دیگران معاشرت داریم و دیگران نیز با ما نشست و برخاســـــت دارند. گاه از هم خرسندیم و گاه… نواقص و کمبود‌ها در اطراف ما فراوانند و مابه خاطر آن‌ها در اذیت هستیم. روزگار دشوار میگذرد، چون کسی ما را نمی‌فهمد. عیبها، اعصابمان را خرد انجام میدهند. نمی‌توان عیب‌ها را ندید و خرده نگرفت. اشتباه می‌کنند دیگر! ایراد‌های دیگران کلافه کننده اســـــت. تا چه حد آدم باید…! انسان بالاخره مسؤول اســـــت.

این‌ها حرف‌های رایجی اســـــت که در ذهن ما میگذرد و در عمل نیز با دیگران این چنین مواجه هستیم. اما تا چه حد از معاشرت‌ها و گفتگو‌های ما عیبجویی یا امر به نیکوی اســـــت؟ مرز میان عیبجویی و امر به نیکوی‌ها و نهی از بدی‌ها واقعا مرز باریکی اســـــت.

انسان باید آینه باانجام گرفت تا بتواند عیب دیگران را بگوید. انسان می‌تواند در آینه دیگران خود را ببیند و عیب‌های خود رابآسودهی بفهمد. آینه‌ها را نباید شکست. غبار آینه‌ها را باید گرفت. وقتی آینه‌ای را می‌شکنیم یعنی خود را شکسته ایم؛ و به همین دلیل اســـــت که سوره مبارکه همزه، ما را از شکستن آینه‌ها می‌ترساند و بی دلیل نیست که فرمودند: مؤمن آینه مؤمن اســـــت.

همز و لمز

 

پول روی پول، پست و مقام روی پست و مقام

الَّذِی جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿۲﴾ مالى گرد آورد و برشآقاش (۲)

یَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿۳﴾ پندارد که مالش او را جاوید انجامه (۳)

کَلَّا لَیُنْبَذَنَّ فِی الْحُطَمَةِ ﴿۴﴾ ولى نه قطعا در آتش خردکننده فرو افکنده خواهد انجام گرفت (۴)

پول روی پول، مدرک روی مدرک، پست روی پست! یک کلکسیون جمع انجامه بود از همه چیز از چیز‌هایی که هیچ بودند، اما برای او حکم همه چیز را داشتند. راه به راه ماشینش را عوض می‌انجام. چون مدل بهترمی آمد به بازار. کیف و کفشش باید مارک می‌بود؛ چون افزایش به چشم می‌آمد.

صد جور کلک سوار می‌انجام تا پول افزایشی به دست بیاورد. چون فکرمی انجام پول که داشته باانجام گرفت همه چیز دارد. آن هم برای متداوم! برای همین کارش انجام گرفته بود از صبح تا شب دویدن و جمع انجامن.

حسابش با آقام که دیگر معلوم بود، آن‌ها هم وسیله بودند و ابزار ابداًً در این حد و اندازه نبودند که بخواهند برای او قد علم کنند یاحرفی بخانومند. این بود که با هر کس برخورد می‌انجام طعنه و کنایه‌ای نثارش می‌انجام تا معلوم شود چه کسی بالاتر اســـــت.

بقیه را خرد می‌انجام تا نشان دهد خودش چقدر قدرتمند و مستحکم اســـــت. بعد از آنکه مُرد، مالش را بردند، به جایش نشستند و هر چه خواســـــتند درموردش گفتند. اما او قدرتی نداشت تا از خرد انجام گرفتنش جلوگیری کند در همین دنیا تکمیلا خرد و نابود انجام گرفته بود، حال و روز قیامتش دیگر بماند!

همز و لمز

حرفهایی که آتشت می‌خانومد/عواقب تحقیر دیگران

نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ﴿۶﴾آتش افروخته خدا [یى]اســـــت (۶)

الَّتِی تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ﴿۷﴾ آتشى{ که به دل‌ها مى ‏رسد (۷)

إِنَّهَا عَلَیْهِمْ مُؤْصَدَةٌ ﴿۸﴾ و [آتشى که]در ستونهایى دراز آنان را در میان فرامى‏ گیرد (۸)

فِی عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ﴿۹﴾ در ستون‌های کشیده و طولانی! (۹)

انجام گرفته حرفی آتشت بخانومد؟ یا آنکه با ایماء و اشاره و گوشه و کنایه ای، دلتان سوخته باانجام گرفت؟ حرف بد، با آتش رابطه دارد. فکر می کنید دارید کسی را میسوزانید باحرفهایتان، اما خداوند می گوید: آنکه میسوزد و شعله در درونش زبانه می کانجام گرفت، خودتان هستین، پس هیچ کس را(بخوانید خودت را) با رفتار وکلامت نسوزان.

 

ادامه دارد…