پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - خرید زیاد از 803 تن کلزا در ماخانومدران/کشاورزان در برداشت کلزا عجله نکنند • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

سیدمحمد جعفری در گفت‌وگو با پژواک نیوز، با بیان اینکه شرکت غله و خدمات بازرگانی ناحیه دو کشور از هشتم اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، عملیات خرید تضمینی دانه روغنی کلزا را آغاز انجامه اســـــت، اظهار انجام: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون، ۸۰۳ تن و ۵۶۵ کیلو کلزا از کشاورزان ماخانومدران خریداری انجام گرفت.

وی افزود: این میزان خرید توسط ۱۳ مرکز از ۲۲ مرکز راه‌اندازی انجام گرفته جهت انجام مطلوب فرآیند خرید تضمینی دانه روغنی کلزا انجام گرفت.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی ناحیه دو کشور بیان انجام: ۲۲ مرکز خرید در منطقهستان‌های گلوگاه، بهمنطقه، نکا، میاندرود، ساری، قائم‌منطقه، جویبار، سیمرغ، بابل، بابلسر، آمل و نور آمادگی لازم از لحاظ دشوار افزاری و نرم افزاری برای عملیات خرید تضمینی دانه روغنی کلزا را دارند که در روزهای فردا با توجه به حجم کلزای ارائه انجام گرفته فعالیت خود را آغاز خواهند انجام، به صورت حتم لازم به‌ذکر اســـــت در صورت نیاز دو واحد دیگر نیز به این تعداد اضافه خواهد انجام گرفت.

جعفری خاطرنشان انجام: براساس دستور العمل خرید تضمینی کلزا قیمت پایه خرید تضمینی هر کیلوگرم دانه روغنی کلزا با دو درصد ناخالصی و ۱۰ درصد رطوبت، ۲۸ هزار و ۶۶۵ ریال تعیین انجام گرفته اســـــت.

وی با اشاره به شرایط آب و هوایی اســـــتان و بارندگی‌های پراکنده و رطوبت بالای دانه‌های روغنی کلزا و با توجه به اینکه مراکز خرید دانه‌های کلزا با رطوبت بالای ۲۰ درصد را تحویل نخواهند گرفت از کشاورزان خواســـــت در برداشت کلزا عجله نکنند و از برداشت این محصول در نخستین ساعات صبح خودداری کنند.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی ناحیه دو کشور با بیان اینکه در مراکز خرید، دانه‌های روغنی با رطوبت بین ۱۰ تا ۲۰ درصد را می‌توانیم تحویل بگیریم و این میزان هم از وخانوم دانه کم می‌شود؛ بیان انجام: تا زمانی که کشاورزان اســـــتان، کلزا برای تحویل داشته باشند، مراکز خرید دائر خواهند بود.