پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - رتبه نخست ماخانومدران در تولید جوجه یک‌روزه گوشتی کشور/رانجام گرفت ۲۷ درصدی تولید گوشت مرغ در ماخانومدران • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶

 

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی ماخانومدران مطرح انجام

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ منطقهيور ۱۳۹۶ تایم ۱۸:۱۴

Share/Save/Bookmark

 

ماخانومدران دارای خانومجیره تکمیل تولید گوشت مرغ در کشور اســـــت که از نظر کمی و کیفی رتبه نخست تولید جوجه یک‌روزه گوشتی کشور را با ۳۰ درصد کل تولید و تولید ۱۱ درصد گوشت مرغ کشور دارا اســـــت.

به نقل پژواک نیوز به گرازش از عصرساري، علیرضا عطایی‌نژاد طی گفت‌وگویی گفت: شرایط آب و هوایی و اقلیمی ماخانومدران برای فعالیت‌های کشاورزی از اهمیت خاصی برخوردار اســـــت و همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران در این بخش قرار دارد.

وی افزود: در حال حاضر ماخانومدران با دارا بودن تنها مرکز لاین ایران و خاورمیانه و همچنین واحدهای متعدد اجداد، مادر، گوشتی، جوجه‌کشی، کارخانه خوراک دام و کشتارگاه‌های صنعتی طیور، دارای خانومجیره تکمیل تولید گوشت مرغ در کشور اســـــت که از نظر کمی و کیفی رتبه نخست تولید جوجه یک‌روزه گوشتی کشور را با ۳۰ درصد کل تولید و تولید ۱۱ درصد گوشت مرغ کشور دارا اســـــت.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی ماخانومدران اظهار انجام: پنج ماهه نخست سال‌جاری، ۲۰۹ میلیون قطعه جوجه یک‌روزه گوشتی در کارخانه‌های جوجه‌کشی اســـــتان تولید انجام گرفت که ۱۳۰ میلیون قطعه آن مربوط به مزارع مرغ مادر بوده اســـــت که ۵۱ میلیون قطعه آن در ماخانومدران توزیع و در واحدهای مرغ گوشتی جوجه‌ریزی انجام گرفته که تولید ۹۵ هزار تنی گوشت مرغ آماده پخت را به همراه داشته اســـــت.

عطایی‌نژاد در پایان اذعان انجام: تولید جوجه یک‌روزه مزارع مرغ مادر، تعداد جوجه‌ریزی در واحدهای مرغ گوشتی و تولید گوشت مرغ به ترتیب از رانجام گرفت ۳٫۹ درصد، ۲۳٫۸ درصد و ۲۷٫۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده اســـــت.