پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - زهرا یزدانی در کشتی با کمربند گیم‌های داخل سالن آسیا نقره گرفت • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

در وخانوم ۵۵ کیلوگرم که ۹ نفر حضور دارند زهرا یزدانی در دور نخست با مرجان ایناتیلا یوا از ترکمنستان و نماینده وخانوم-۵۵ کیلوگرم در مسابقات کشتی با کمربند بخش آزاد مقابل حریفی از ترکمنستان با اقتدار پیروز انجام گرفت.
 

وی مبارزه دوم خود را نیز با پیروزی پشت سرگذاشت و مدال برنز خود را قطعی انجام.
  
یزادنی در نیمه نهایی با نماینده ازبکستان دیدار انجام و با غلبه بر حریف خود راهی فینال انجام گرفت و در دیدار فینال مقابل زارینا عبدالرحمانوا از ترکمنستان قرار گرفت اما با ناداوری نتیجه را واگذار انجام.

وی با چشمانی اشکبار روی سکو رفت و مدال نقره را به گردن آویخت.
 
گفتنی اســـــت پیش از این زهرا مجدی و سعیده رحیمی نیز به مدال برنز کشتی با کمربند بانوان در چارچوب گیم‌های داخل سالن آسیا ۲۰۱۷ دست یافته بودند.