پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - شرح وقایع 12 بهمن 57 در منطقههای ماخانومدران • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

به نقل پژواک نیوز، نخستین انقلابى که با آقام شروع انجام، با آقام ادامه داد، حرف خود را عوض نانجام، راه خود را تغییر نداد و اهداف خود را کم و زیاد نانجام، انقلاب اسلامى ایران اســـــت. «رهبر انقلاب»

۱۲ بهمن ۵۷

بابل

زیاد از هزار نفر از ساکنان امیرکلا و روستاهای اطراف این ناحیه در مهدیه امیرکلا اجتماع انجامند و پس از آن در حالی که پیشاپیش آنها روحانیان حضور داشتند با پای پیاده به بابل برای شرکت در اربعین شهیدانی بابل آمدند، در این راه پیمایی آقام خواســـــتار برکناری نخست وزیر و برقراری حکومت جمهوری انجام گرفتند.

برای بررسی درآمد و هزینه منطقهداری امیرکلا از سال ۱۳۵۱ به بعد، یک هیئت به سرپرستی آیت‌الله تقوی از سوی ستاد عملیاتی کمیته انقلاب اسلامی منطقهستان بابل به این منطقه اعزام انجام گرفت، این هیئت اکنون مشغول فعالیت اســـــت و هوشنگ علامه‌زاد، منطقهدار امیرکلا، نیز از طرف آیت‌الله تقوی، موقت در منطقهداری ابقا انجام گرفته اســـــت.

بهمنطقه و نکا «۱۲ تا ۱۵ بهمن»

با ورود امام سه شبانه‌روز آقام بهمنطقه به جشن و سرور پرداختند، آقام بهمنطقه در تظاهرات ۱۵ بهمن ۵۷ از آیات عظام خواســـــتند مکانی به نام شهیدانی گمنام در مراکز اســـــتان ایجاد شود.

تظاهرات و راهپیمایی عظیمی برگزار انجام گرفت و طبقات مختلف آقام با تبریک‌گویی به یکدیگر و توزیع نقل و شیرینی به‌معقولت بازگشت حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی، خواســـــتار اســـــتعفای دولت غیرقانونی بختیار و برقراری جمهوری اسلامی انجام گرفتند.

در تظاهرات نکا پیشاپیش همه، روحانیان حرکت می‌انجامند؛ از جمله آیت‌الله محمدی‌لائینی، آیت‌الله لیموندهی، آیت‌الله بیانی و… .

این تظاهرات و تظاهرات دیگر معمولاً از جلوی مسجد توفیق و مسجد جامع به‌سمت نارنج‌باغ و ورودی منطقه به طرف ساری تا سه راه زاغمرز برگزار می‌انجام گرفت.

در این راهپیمایی‌ها آقام اکثر روستاهای اطراف از جمله آبلو، گلستان، کمیشان، چاله‌پل، میانکاله، چناربن، طوسکلا و… به نکا می‌آمدند و به همراه خود چوب‌دستی داشته تا در صورت بروز درگیری با مأموران از خود دفاع کنند، ماموران اکثر روزها با شلیک تیر هوایی آقام را متفرق می‌انجامند.

تنکابن

در پی تظاهرات شادمانه به‌معقولت ورود امام خمینی نیمه‌شب دیشب مجسمه شاه در شهسوار را پایین کشیدند.

ساری

هم‌زمان با حضور امام خمینی در بهشت زهرا، هزاران نفر از آقام ساری به گورستان منطقه رفتند و از شهیدانی خود تجلیل انجامند.

قائم‌منطقه

پزشکان و داروخانه‌ها اعلام انجامند که با وجود آنکه تعداد ماه اســـــت پولی بابت بیمه دریافت نانجامه‌اند، به کار خود ادامه داده و همه وقت بیماران بیمه را خواهند پذیرفت.

نومنطقه و چالوس

در حدود ۱۰ هزار نفر از آقام کلاردشت دست به تظاهرات و راهپیمایی زدند و شعارهای ضددولتی دادند.

تعداد هزار نفر از آقام نومنطقه روز گذشته دست به تظاهرات و راه پیمایی زدند.

هتل معروف به دنیای خرم و هتل آپارتمان‌های وابسته به آن که متعلق به ارتشبد نصیری بود از سوی کمیته انقلاب اسلامی سادات‌محله تصرف انجام گرفت، اهالی پیشنهاد انجامند اماکن ضبط‌انجام گرفته تبدیل به دانشگاه زیست‌شناسی شود.