پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - شکاف طبقاتی در تعداد سال اخیر نگران‌کننده اســـــت • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

به نقل پژواک نیوز به گرازش از عصرساری، حجت‌الاسلام‌ یوسفعلی تیموری‌یانسری در گفت‌وگویی با اشاره به موضوع مبارزه با فساد، اظهار انجام: فساد یک واژه عامه مصداق‌های متفاوت دارد فساد سیاسی فساد اجتماعی فساد فرهنگی فساد اداری و اقتصادی خلاصه مصداق‌های متعددی می‌شود مصداق زد.

وی با تأکید بر مبارزه با پایان مصادیق فساد در جامعه اسلامی، اظهار انجام: نمی‌توان ادعا انجام که در کشور فساد نیست وقتی می‌گویند مبارزه با فساد یعنی فسادی هست که باید مبارزه انجام.

امام‌ جمعه کیاسر با اشاره به متولیان مبارزه با مفاسد در جامعه، خاطرنشان انجام: انگشت اشاره برای مبارزه با فساد به سمت کسانی که سکان اجرا و قدرت اجرایی را دارند، کسی که قدرت دارد می‌تواند جلوی فساد را بگیرد بسیجی، حزب الهی، دانشجو، طلبه و کشاورز چه‌کار می‌توانند بکنند؟

تیموری با تأکید بر اینکه مبارزه با مفسد قدرت و درایت می‌خواهد، تصریح انجام: کسانی که دم از ابداًح‌طلبی می‌خانومند، اکنون‌ که به قدرت رسیده‌اند کجا را ابداًح انجامند؟ فساد اداری و اقتصادی به‌مراتب افزایش از گذشته گریبان گیر جامعه انجام گرفته اســـــت.

وی با اشاره به جایگاه نظارت در پیشگیری از فساد، اظهار انجام: باید نظارت را انجام گرفتت ببخشید اما متأسفانه توجه نمی‌کنند و دشوار نمی‌گیرند و اگر یک مفسدی به دام افتاد با رأفت اسلامی به‌زودی رهایش نکنند با اانجام گرفت مجازات کیفرش کنند تا درس عبرتی برای دیگران باانجام گرفت.

امام‌ جمعه کیاسر با انتقاد از شعارهای همچون شفاف‌سازی اقتصادی مدیران، بیان انجام: اگر با شفاف‌سازی می‌انجام گرفت جلوی فساد را گرفت دلیل این‌همه فسادهای مالی پیش آمد دلیل شفاف‌سازی نانجامید که جلوی فساد گرفته شود و دلیل این‌ همه قراردادهای محرمانه دارید؟

تیموری در پایان با تأکید بر رفع محرومیت‌زدایی در کشور، گفت: شکاف طبقاتی به وجود آمده در تعداد سال اخیر نگران‌کننده اســـــت.