پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - طرح آمریکایی • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

پژواک نیوز ماخانومدران – طرح آمریکایی

دسته بندی : خبری زناشویی تاریخ : جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶

دونالد ترامپ مدیر‌جمهور آمریکا در تاریخ ۶ دسامبر گذشته و در چارچوب آمادگی‌ها برای ایجاد هرج‌ومرج و فراهم انجامن بستر معقول جهت توجیه مداخله نظامی فردا خود در ایران اندرو لوئیس پیک را به عنوان جانشین معاون وزیر خارجه در امور ایران و عراق انتخاب انجام . انتخاب وی به عنوان جانشین معاون وزیر و نه خود معاون وزیر برای دور زدن برخی پیچیدگی‌های اداری بود، دلیل که این پست نیازمند دستور ریاســـــت جمهوری یا موافقت مجلس سنا نیست و به سهولت قابل انجام اســـــت.

اندرو لوئیس پیک

تا قبل از انتخاب پیک، کریس بکمایر جانشین معاون وزیر خارجه در امور ایران بود و به صورت جدا از عراق فعالیت می‌انجام. جوزف بینینگتون نیز جانشین معاون وزیر خارجه در امور عراق بود.

تصدی اندرو پیک در این سمت به این معنا اســـــت که این پست به عنوان یکی از نخستویت‌دارترین سمت ها در خدمت سیاســـــت‌های خصمانه آمریکا در قبال ایران و محور مقاومت خواهد بود.

اندرو پیک قبل از رسیدن به این پست با همراهی جارد کوشنر داماد ترامپ در سفری اعلام نانجام گرفته به عربستان رفت. این سفر ۴ روز طول کشید و آنها در ریاض با محمد بن سلمان دیدار انجامه و در رابطه با جزییات سرمایه گذاری و راه‌اندازی اتاق عملیات در هرات افغانستان و اربیل عراق با هم به توافق رسیدند. این دو اتاق عملیات مختص مدیریت روند کشتار و تخریب در جمهوری اسلامی ایران بود که یکی از نتایج آن طی روزهای اخیر در اغتشاشات شده در منطقههای  ایران خود را نشان داد.

یکی از شخصیت‌های تندرو در دولت آمریکا که افزایشین دشمنی را با جمهوری اسلامی ایران دارد، الیوت آبرامز یهودی از نو محافظه‌کاران آمریکایی اســـــت. او متن مربوط به تحریم‌های ضد ایرانی و ضد سوری و ضد لبنانی را تدوین انجام که کنگره آمریکا در دهمین دوره خود طی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ آنها را بررسی انجام. او تهیه ‌کننده تئوری محمد بن سلمان در رابطه با ضرورت انتقال درگیری‌ها به عمق ایران اســـــت. وی در تاریخ ۱۶ مارس ۲۰۱۶ مقاله‌ای را در مجله فارین آفرز نوشت با این مضمون که آمریکا معتقد اســـــت عربستان نیازمند ایجاد بحرانی بزرگ با ایران اســـــت تا بتواند موقعیت خود را در ناحیه بهبود بخانجام گرفت.

جارد کوشنر داماد ترامپ

منابع پیگیری‌کننده این تغییرات معتقدند که این انتصاب از سوی واشنگتن برای پلن‌ریزی جهت عملیات ترور شخصیت‌های ایرانی حیاتی و تأثیرگذار از جمله سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس و تعدادی از معاونان فعال وی در عراق و سوریه انجام انجام گرفته اســـــت.

بنا بر اعلام منابع مذکور واشنگتن و ریاض برای رسیدن به این دنبال از اسرائیلی‌ها نیز کمک گرفته‌اند ، دلیل که آنها افزایشین نزدیکی را با عرصه سوریه دارند و به صورت تخصصی در این عرصه فعالیت انجامه‌اند. بنا به اعلام این منابع تلاش می شود شخصیت‌های قوی نیروی قدس سپاه پاسداران در حال حاضر تحت کنترل و نظارت قرار گیرند تا آنها را در دام موساد و سی آی ای گرفتار کنند.  

صادق الحسینی با این وجود به گرازش از منابع مطلع تأکید انجام که ایرانی‌ها و متحدانش زیاد از پیش نسبت به این توطئه‌ها آگاهی پیدا انجامه‌اند و با دقت و اســـــتمرار، فعالیت جریان‌های متخاصم با خود را پیگیری انجامه و لحظه‌ای از آن غافل نیستند.