پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - فیلم‌سازانی که در نقش اپوزیسیون حاضر انجام گرفتند/قرارداد دردسرساز «کرسنت» • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

به نقل پژواک نیوز، قرار اســـــت در روزهای جاری نمایشگاه بین‌المللی در مرکز اســـــتان ماخانومدران با حضور تعدادین شرکت داخلی و خارجی از جمله کشورهای حاشیه دریای خزر برگزار شود.

بحث عدم موفقیت کشور در حوزه اقتصادی یکی از مباحثی بود که در نشست رویدادنگاران با برگزارکننده نمایشگاه بین‌المللی ماخانومدران با کشورهای حاشیه دریایی خزر مطرح انجام گرفته اســـــت.

رضا منصوری که این روزها به اذعان خودش اقداماتش مورد توجه اســـــتاندار ماخانومدران قرار گرفته در جمع رویدادنگاران در ارتباط با چالش‌های اقتصادی که کشور با آن مواجه اســـــت، تعدادین مورد را مطرح انجامه اســـــت.

وی با اعلام اینکه کشور ما در سطح بین‌المللی توسط دوستان داخلی و خارجی به صورت معقول معرفی نانجام گرفته اســـــت، گفت: در زیادی از فیلم‌ها و مستندات چهره نامعقول از کشور به نمایش گذاشته انجام گرفته اســـــت.

وی خاطرنشان انجام: ساخت مستندات به صورت فیلم در اقصی نقاط کشور و برجسته‌سازی محرومیت‌ها و انعکاس آن در سطح بین‌المللی در بلندمدت در حوزه اقتصادی کشور هم اثر گذاشته اســـــت.

منصوری با اعلام اینکه در برخی از فیلم‌ها ایران را به عنوان کشور عقب مانده معرفی انجامه‌اند، گفت: عدم معرفی معقول ظرفیت‌ها در کنار ضعف‌ها باعث ایجاد بی‌اعتمادی بین‌المللی نسبت به کشور انجام گرفته اســـــت.

مجری برگزاری نمایشگاه بین‌المللی در ماخانومدران با اعلام اینکه ایران در همه جای دنیا بی‌اعتماد معرفی انجام گرفته اســـــت، گفت: قرارداد کرسنت باعث انجام گرفت که این طور به دنیا القا شود که ایرانی‌ها کلاهبرداری می‌کنند.

وی اضافه انجام: هزینه بالای حمل و نقل به دلیل عدم نداشتن مبادلات تجاری از مواردی اســـــت که باعث کاهش رونق اقتصادی کشور انجام گرفته اســـــت.

منصوری با اعلام اینکه بسته‌بندی مواد غذایی در کشور با چالش جدی مواجه اســـــت، افزود: در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی پیشرفت معقولی نداشتیم و این صنعت جوان نانجام گرفته اســـــت و با اســـــتاندارهای روز دنیا در اروپا و چین فاصله جدی داریم.

وی با اعلام اینکه ارتباط معقولی بین ایران و دیگر کشورها که منجر به کاهش تعرفه‌های گمرکی انجام گرفته باانجام گرفت، ایجاد نانجام گرفت، افزود: در بازار روسیه و ارمنستان هنوز محصولات ما باید هزینه‌ها گمرکی پرداخت کنند.

مجری برگزاری نمایشگاه بین‌المللی در ماخانومدران اضافه انجام: با وجود اینکه با زیادی از کشورهای حاشیه دریایی خزر ارتباط حسنه به لحاظ سیاسی داریم ولی برخی محصولات آنها با واسطه در اختیار تولیدکنندگان ما قرار می‌گیرد.

وی در پایان گفت: با برگزاری این نمایشگاه بنا داریم که ابتدا قابلیت‌های کشور را به نیکوی معرفی انجامه و زمینه حذف واسطه‌ها فراهم شود.

به نقل پژواک نیوز، در روزهای اخیر یکی از گیمگران کشور در عرصه بین‌المللی به جای دفاع از حقیقت ایران اسلامی و فشارهایی بین‌المللی که به ایران وارد می‌شود از آشوب‌های کور و برانداز حمایت انجامه اســـــت.