پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - ماجرای جالب تصویری که در جیب پایان ایرانی‌هاســـــت/تصویر ها • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

کاوه با اشاره به خاطرات عکاسی خود از امام خمینی (ره) خاطرنشان انجام: یک بار که در جماران برای عکاسی از امام به اتاق ایشان رفته بودم ابتدا گمان می‌انجامم که اگر دو سه فریم تصویر بگیرم ایشان خسته می‌شوند و من را بیرون می‌کنند؛ اما ۳۶ فریم تصویر از نما‌های مختلف از امام گرفتم؛ سپس می‌خواســـــتم یک حلقه فیلمِ دیگر به دوربین بیندازم که امام به من نگاه انجامند و لبخند زدند.

وی درباره عکاسی از چهره امام خمینی (ره) برای چاپ روی اسکناس، بیان انجام: یک روز دیگر به همراه ۱۰ نفر از عکاسان به جماران رفتیم و همگی روبروی امام ایستادیم و مشغول عکاسی انجام گرفتیم؛ امام با مکث سر خود را می‌چرخاندند و به تک‌تک ما نگاه می‌انجامند تا ما بتوانیم از چهره ایشان تصویر بگیریم؛ این حرکت ایشان برای من خیلی جالب بود و احساس انجامم امام مثل یک کارگردان توانا این صحنه را مدیریت می‌کنند. من یک تصویر هم از صحنه‌ی کار عکاسان گرفتم.

وی ادامه داد: من در آن روز، موفق به ثبت تصویری انجام گرفتم که از میان هزار قطعه تصویری که بانک مرکزی جمع‌آوری انجامه بود، برای چاپ روی پایانی اسکناس‌ها انتخاب انجام گرفت؛ باعث افتخار من اســـــت که تصویر من در جیب پایان ایرانی‌ها وجود دارد؛ این تصویر حتی به شناسنامه امام نیز الصاق انجام گرفت.