پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - مدیران خالصانه و صادقانه به آقام خدمت کنند • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

به نقل پژواک نیوز به گرازش از سرای نور، حجت الاسلام سیداحمد جباری در جلسه شورای اداری منطقهستان نور اظهارانجام: حفظ نظام اسلامی و حکومت اهمیت والایی دارد و حتی آن را از جان یک انسان برتر شآقاه‌اند.

وی افزود: امنیتی که امروز در نظام شاهد آن هستیم به برکت خون شهیدان حاصل انجام گرفته اســـــت.

امام جمعه چمستان گفت: خداوند ما انسان‌ها را در زمین خلیفه قرار داد تا مسئولیت‌پذیرباشیم، مسئولیت‌پذیری یک ارزش و کمال اســـــت و انسان در میدان مسئولیت به شیطان نزدیکتر اســـــت،هرتعداد توفیقات زیادی در میدان خدمت به آقام کسب انجامه باانجام گرفت.

جباری تصریح انجام: با توفیقی که خداوند در راســـــتای خدمت به آقام نصیب ما مدیران انجامه اســـــت، در جهت خدمت صادقانه و خالصانه به آقام بهره بجوییم.

وی خاطرنشان انجام: امروز در ادارات ، معطل انجامن آقام و به اصطلاح امروز و فردا انجامن در رسیدگی به خواســـــته‌هایشان به یک نوع بیماری بدل انجام گرفته که باید درمان شود.

وی در پایان گفت: داد و اعتراض آقام بی‌جهت نیست و در این نظام اسلامی و الهی آقام توقع رسیدگی به امور به حقشان از سوی مدیران را دارند.