پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - مشغول‌سازي جامعه به موضوعات فرعي براي توجيه ناكارآمدي‌ها • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

«مشغول‌سازي افكار عمومي به موضوعات فرعي» از جمله حربه‌هاي حیاتی و كاربردي جريانات سياسي براي توجيه ناكارآمدي‌های خود اســـــت كه با اوج‌گيري مشكلات اقتصادي، اجتماعي و سياسي زمينه بروز و ظهور پيدا مي‌كند و نمونه‌هاي فراواني را به ويژه در سال‌هاي اخير مي‌توان براي آن نام برد. 

مشغول‌سازي اذهان عمومي زمينه را براي مسئولان و كارگزاران فراهم مي‌كند تا به واسطه آن ناتواني‌ها توجيه و ناكارآمدي‌ها موجه جلوه كند. انتقادات جامعه از عدم تحقق شعارهاي انتخاباتي- تبليغاتي فروكش كرده و جريان رقيب را متولي اصلي مشكلات كشور تلقي كند. به كارگيري تاكتیك‌هايی مانند برچسب زدن،  ايجاد تفرقه و تضاد، تصديق، ترور شخصيت، توسل به ترس و ايجاد رعب، اهريمن‌سازي از رقيب، حذف و سانسور و برجسته‌سازي با دنبال آدرس غلط دادن به افكار عمومي صورت مي‌گيرد. در طول پنج سال اخير نيز همواره تلاش انجام گرفته براي توجيه ناكارآمدي‌ها پروژه «مشغول‌سازي افكارعمومي به موضوعات غيرضروري كشور» با طرح مباحث غيرضروري و تكرار آن در سطح وسيع مورد توجه يك طيف سياسي قرار بگيرد. 

در روزهاي اخير نيز همانند مناظرات انتخاباتي تلاش انجام گرفته با طرح مباحث چالش برانگيز و مغاير با اصول اعتقادي، افكار عمومي به مسائلي غير از ناتواني‌هاي دولت در حوزه اقتصادي و ميعشتي متمركز و نسبت به مظلوميت مسئولان اجرايي كشور احساس رقت و همذات‌پنداري در كشور شكل بگيرد، گويي كه اختيارات دولت در مرتفع كردن مشكلات آقام ناكافي اســـــت و ديگران مانع از اجراي اقدامات مؤثر قوه مجريه مي‌شوند. 

 

«زمان مؤثر» براي اســـــتفاده از تاكتيك 

 

اســـــتفاده از اين تاكتیك در بخانومگاه‌هايي مورد اســـــتفاده قرار مي‌گيرد كه آستانه تحمل جامعه براي تحقق شعارهاي انتخاباتي پرطمطراق لبريز انجام گرفته و خواهان رسيدگي فوري مسئولان اجرايي به مشكلاتی نظير گراني، تورم، بيكاري و ركود هستند.  بهره‌گيري از اين تاكتيك مي‌تواند موج انتقادات آقام را منحرف كرده و به سمتي هدايت كند كه اساساً حوزه كاري آنها در مسيري غير از آنچه مديريت اجرايي كشور مي‌ناميم، پيش بيني انجام گرفته اســـــت. 

اظهار عبارت‌هايی مبني بر «هيچ اســـــتثنايي در كشور براي انتقاد كردن وجود ندارد و در كشور ما معصوم نداريم، حالا يه وقتي اگر امام زمان در كشور ظهور كرد، حالا اون وقت هم ميشه نقد كرد… وقتي پيغمبر يك صحبتي مي‌كرد… اگر پيغمبر مي‌گفت از طرف خداســـــت، مي‌گفت حرفي نيست و اگر مي‌گفت از طرف خودم هست، مي‌گفت من قبول ندارم و نقد مي‌كرد»، ظرفيت آن را دارد كه تا روزها موافقان و مخالفان دولت را به درگيري‌هاي زرگري كشانده و طرح مطالبات اقتصادي آقام را به حاشيه بكشاند يا ابراز عبارتی نظير: «همينطوري كه نمي‌شود حرف زد هر كه مي‌آيد در خيابان حرف مي‌خانومد يا خس و خاشاك اســـــت يا گاو يا گوساله يا آشغال اســـــت، اين چطور حرف زدني اســـــت، دلیل توهين مي‌كنيد دلیل بي‌ادبانه با جامعه ما برخورد مي‌كنيد… همه را به يك چوب نرانيد. دقيق حرف بخانوميد مخصوصاً در تريبون‌هاي مقدس دقيق‌تر حرف بخانوميد» دقيقاً در هنگامه‌اي گفته مي‌شود آقام از وضعيت نامساعد اقتصادي كشور گلايه‌مند هستند که لايحه بودجه۹۷ گلايه‌هاي آنها را به ميزان قابل توجهي افزايش داده اســـــت. 

 

طرح مباحث انحرافی برای فرافکنی از مسائل اصلی

 

همانطور كه اشاره انجام گرفت در طول پنج سال گذشته در مقاطعي كه خواســـــته‌هاي اقتصادي آقام با گلايه‌هاي پنهان اجتماعي همراه انجام گرفت، دولت تلاش كرد با طرح مباحث انحرافي، موضوعات اصلي و نخستويت دار جامعه نظير گراني و بيكاري را به حاشيه رانده و عامل بروز مشكلات كشور و متولي حل آن را مركزي غير از قوه مجريه القا كند، نمونه‌هاي حیاتیي مي‌توان براي آن جست‌وجو كرد كه از جمله آن مي‌توان به ابراز جملاتي نظير «دولت ديني خيلي دولت نیکوي اســـــت ولي دين دولتي را نمي‌دانم. دين را نبايد به دست دولت بدهيم» اشاره كرد كه در پاسخ به نقل کردي مبني بر «دولت ديني با دين دولتي هيچ فرقي ندارد. دولت جزو آقام اســـــت، دين دولتي يعني دين آقامي، همان ديني كه آقام دارند، دولت هم همان دين را دارد» ابراز انجام گرفت. 

عبارت «آنهايي كه از آزادي خانوم به معناي مشروع اسلامي‌اش و از حضور خانوم و از تعالي خانوم مي‌ترسند يا ايده و اعتقادي دارند، لطفاً اين اعتقاد غلط را پاي دين و اسلام ننويسند» نيز در پاسخ به جمله «… اين چه منطق عقلايي دارد، چه دلسوزي‌اي در اين هست؟ دلیل بايد كاري كه آقاانه اســـــت به خانوم داده بشود؟ اين چه افتخاري اســـــت براي خانوم كه كاري را انجام بدهد كه آقاانه اســـــت» گفته انجام گرفت. 

نقل کرد مشهور ديگري كه تا روزها با موج سواري برخي رسانه‌ها همراه بود مبني بر «اينقدر در خانومدگي آقام مداخله نكنيد، ولو به خاطر دلسوزي، بگذاريم آقام خودشان راه بهشت را انتخاب كنند، نمي‌توان با زور و شلاق آقام را به بهشت برد. پيامبر شلاق در دست نداشت. پس از آن گفته انجام گرفت كه جملاتي مانند: گاهى شنيده مي‌شود كسانى در گوشه‌ و كنار وقتى صحبت از هدايت و راهنمايى و بيان حقايق دينى و مانند اينها مي‌شود، مي‌گويند آقا، مگر ما موظفيم آقام را به بهشت برسانيم؟ خب بله! بله، همين اســـــت. فرق حاكم اسلامى با حكام ديگر در همين اســـــت؛ حاكم اسلامى مي‌خواهد كارى كند كه آقام به بهشت برسند» در باب ضرورت وظايف حكومت اسلامي گفته انجام گرفت. عبارت‌هاي ديگري مانند: 

– «درس و پيام امام حسين درس برادري، وحدت، گذشت و قبول توبه از يكديگر اســـــت و درس كربلا هم درس تعامل ساخانومده و مذاكره در چارچوب منطق و موازين مي‌باانجام گرفت.»

– «انتخابات سال ٩٢ نشان داده هرچه از اين كارها بشود تأثير معكوس دارد. آقام نیکو مي‌فهمند معناي نفوذ چيست. آقام نیکو مي‌فهمند اســـــتكبار معنايش چيست. مي‌دانند تاريخ رفتار امريكا با ايران چگونه بوده. آقام منافع ملي خودشان را مي‌فهمند و آينده كشور را احساس مي‌كنند. بيخود نرويم پرونده‌سازي بكنيم و بگوييم اين خط خط نفوذ اســـــت.»

– «ملت بزرگ ما كه هميشه پيشگام بودند، برجام ۲ را در هفتم اسفند سال گذشته كليـد زدند. برجام ۲ همان اقدام مشترك ملي در داخل كشور اســـــت كه با وحدت، آشتي و با همدلي شروع خواهد انجام گرفت؛ برجامي كه قبل از اقتصاد از اخلاق آغاز مي‌شود.»

– «شما ببينيد در شبه قاره هند به خاطر اينكه اين جمعيت عظيم به زبان انگليسي تقريباً مسلط هستند در فناوري هشدارات چه كارهايي انجام داده‌اند و چه شغل بزرگي را اين شبه قاره به دست آورده اســـــت.» 

دقيقاً در مسير اصل مشغول‌سازي جامعه به مباحث غيرضروري شكل گرفته كه در بلند مدت مي‌تواند عامل ناكامي‌ها و ناتواني‌هاي دولت را مراكز غير مسئول معرفي كند. 

 

راهكار مؤثر، يادآوري وظايف مسئولان اجرايي اســـــت؟

 

بهترين راهكار براي آنكه رسانه‌ها و جناح دلسوز كشور مانع از اثرگذاري چنين ترفندهايی شوند اين مسئله اســـــت كه جهت رد و طرد نظريه‌هاي اينچنيني«موجزگويي» را براي پاسخ دهي رعايت و به نقد كوتاه چنين جملاتي بسنده كرده و بلافاصله مسئولان اجرايي كشور را در مقام پاسخ براي حل مشكلات اقتصادي و معيشتي آقام قرار داد تا زمينه اغتشاشات ديگري در كشور فراهم نشود.