پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - نمایندگان 11 کمیسیون شورای منطقه جویبار مشخص انجام گرفتند • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

 

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ منطقهيور ۱۳۹۶ تایم ۱۸:۱۲

Share/Save/Bookmark

 

در سومین جلسه شورا منطقه جویبار موضوع انتخاب اعضای کمیسیون‌های تخصصی شورا در دستور جلسه قرار گرفت و در پایان با رأی‌گیری اسامی اعضای کمیسیون‌های شورای منطقه جویبار مشخص انجام گرفت.

به نقل پژواک نیوز به گرازش از جویباران، در سومین جلسه شورا منطقه جویبار موضوع انتخاب اعضای کمیسیون‌های تخصصی شورا در دستور جلسه قرار گرفت و در پایان با رأی‌گیری اسامی اعضای کمیسیون‌های شورای منطقه جویبار مشخص انجام گرفت.

اسامی اعضای کمیسیون‌های شورای منطقه جویبار به شرح زیر اســـــت:

کمیسیون ماده صد نخست: سید مجتبی قائمی
کمیسیون تجدیدنظر: همت بخشیان
کمیسیون معاملات: سید مجتبی قائمی و اسماعیل فولادی
کمیسیون توافق: علی یاری سراجی و سید حسین میری (پس از آغاز مسئولیت یاری در منطقهداری این مسؤولیت بر عهده محمد فقیه قرار خواهد گرفت)
کمیسیون ماده ۷۱ تقسیط: همت بخشیان
کمیسیون نام‌گذاری: علی یاری سراجی و سید حسین میری ( پس از آغاز مسئولیت یاری در منطقهداری این مسؤولیت بر عهده جناب آقا محمد فقیه قرار خواهد گرفت)
کمیسیون قطع اشجار: سید مجتبی قائمی و سید حسین میری
کمیسیون کفالت: همت بخشیان
کمیسیون ماده ۵: سید حسین میری
کمیسیون نظافت و بهداشت: علی یاری سراجی ( پس از آغاز مسئولیت وی در منطقهداری این مسؤولیت بر عهده محمد فقیه قرار خواهد گرفت)
کمیسیون طرح و پلن: اسماعیل فولادی

گفتنی اســـــت محمد فقیه نفر ششم پنجمین دوره انتخابات شورای منطقه جویبار و عضو شورای منطقه جویبار در دوره چهارم بود، که با انتخاب علی یاری به‌عنوان منطقهدار جویبار به‌عنوان نفر پنجم وارد شورا منطقه جویبار انجام گرفت.