پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - واردات گل و گیاه نابودکننده و خسارت‌بار اســـــت • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

به نقل پژواک نیوز، سالانه معادل ۷۰۰ میلیون دلار گل و گیاه به صورت قاچاق همراه با آفات و بیماری‌ها وارد کشور می شود که نتیجه آن نابودی جنگل‌های هیرکانی شمشاد که یکی از نادرترین گونه‌های ارخانومده که تقریبا منحصر به شمال کشور اســـــت بوده و نیز تعطیلی و یا کاهش تولید هزاران باغ تولید گل و گیاه و بیکاری و عدم اشتغال ده‌ها هزار نفر و افزایش هزینه تولید بخش کشاورزی به دلیل نیاز به واردات سموم برای مبارزه با آفات جدید وارده با گیاهان قاچاق و افزایش سم در محصولات غذایی اســـــت.

متاسفانه دولت نظاره‌گریست بی‌تقاوت و بی‌توجه به این حیاتی که واردات قاچاق گل و گیاه علاوه بر افزایش تعداد بیکاران و خروج ارز و عدم وصول حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده، موجب خسارت غیرقابل جبران در بخش تولیدات کشاورزی و نابودی غیرقابل جبران جنگل‌ها می‌شود که قابل جبران نیست.

هزاران هکتار از جنگل‌های هیرکانی شمشاد در سرتاسر خط ساحلی شمال از آذربایجان تا گرگان کلاً نابود انجام گرفته و اگر اقدام قاطع در مبارزه با واردات قاچاق گل و گیاه به عمل نیاید، خطر انقراض باقیمانده کل جنگل‌های شمال و نهایتاً کل کشور دور از انتظار نیست.

آیا نباید اقدام به شناسایی و تعقیب قضایی کسی انجام که بیماری بلایت و آفت شب‌پره را وارد کشور می‌کند؟ هر تعداد سال یک آفت و بیماری جدیدی وارد کشور می‌شود که یک نوع میوه یا محصول زراعی را مورد مخاطره قرار می‌هد و موجبات واردات سموم جدیدی از خارج کشور می‌شود  آخر تا کی؟

مبارزه با واردات قاچاق گل و گیاه و محصولات کشاورزی و شناسایی قاچاقچی آسان اســـــت کافیست به طور مستمر و مداوم بازرسانی قسم‌خورده از ستاد مبارزه با قاچاق و وزارت کشاورزی و آگاهی و نیروی انتظامی به همراه نماینده‌ای از اتحادیه گل و گیاه کشور یا اســـــتان و یا تعاونی‌ها در منطقهستان‌ها از میادین و نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌ها و باغات مظنون به نگهداری گل قاچاق بازرسی و گیاهان قاچاق را شناسایی و توقیف و معدوم و متخلف را جریمه و مورد تعقیب قضایی قرار دهند و هزینه‌ها از محل جرایم قابل جبران اســـــت. به صورت حتم اگر مسئولان احساس مسئولیت کنند، همه اذعان دارند که سالانه زیاد از ۳۰ میلیارد دلار محصولات کشاورزی گل و گیاه و کالای صنعتی و خانگی خوراکی که در کشور نیز تولید می‌شود از خارج وارد می‌شود که این رقم می‌تواند اقتصاد کشور را دگرگون و کسری هزینه‌های دولت را جبران و موجب اشتغال همه بیکاران و رونق اقتصادی کشور شود. با یک حساب سرانگشتی در می‌یابیم که با واردات قاچاق علاوه بر همه مخاطرات ذکر انجام گرفته کشور سالانه از دریافت رقمی بالغ بر یک سوم ارزش واردات قاچاق از بابت عوارض گمرکی و مالیات و ارزش افزوده و غیره نیز محروم می‌شود آیا این ارقام قابل توجه نیست سکوت و بی‌تفاوتی تا به کی؟

دولت محترم تدبیر و امید بیایید به جای پیشنهاد افزایش بهاء بنزین و آب و برق و گاز و اضافه انجامن تعدادین تبصره و ماده ذیل مصرفی قبوض برای کسب دریافتی افزایش مانع از خروج غیرقانونی ارز برای واردات کالای قاچاق شوید.