پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - ویژگی که راجع به چپ دست‌ها باید بدانید • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

 

تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۲ آقااد ۱۳۹۶ تایم ۱۵:۰۲

Share/Save/Bookmark

 

از سال ۱۹۹۶، اوت ۱۳ برابر ۲۲ آقااد “روز چپ دست ” Left-Hander’s Day اســـــت. درست اســـــت که افراد چپ دست چیزی حدود ۱۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، اما افزایش وسایل طراحی انجام گرفته در جامعه ما معقول حال راســـــت دستان اســـــت.

به نقل پژواک نیوز، از سال ۱۹۹۶، اوت ۱۳ برابر ۲۲ آقااد “روز چپ دست ” Left-Hander’s Day نامیده انجام گرفت. درست اســـــت که افراد چپ دست چیزی حدود ۱۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، اما افزایش وسایل طراحی انجام گرفته در جامعه ما معقول حال راســـــت دستان اســـــت. قاشق چنگال‌های مدل‌دار، حتی خیلی از راه پله‌ها و خیلی چیزهای دیگر. به معقولت روز چپ دست ها در ادامه ۵ ویژگی راجع به این افراد را

‌می‌خوانید:

۱ – چه می‌شود که یک فرد چپ دست می‌شود؟

تحقیقات زیادی نشان داده تعامل پیچیده‌ای از ژن‌ها و طبیعت باعث می‌شود که برخی چپ دست باشند. در حالی که ژن‌های خاصی به نام “ژن‌های چپ دستی” هم پیدا نانجام گرفته، اما چیزی که ما می‌بینیم این اســـــت که افراد چپ دست در خانواده و اصل و نسبشان چپ دست‌های افزایشی داشته اند. صرف نظر از اینکه چه چیزی باعث چپ دست و راســـــت دست انجام گرفتن افراد می‌شود، تحقیقات برخی تفاوت‌های فیزیولوژیک و شخصیتی افراد چپ دست با راســـــت دست‌ها را پیدا انجامه اند.

۲ – چپ دست و راســـــت دست بودن چه فرقی دارد؟

مغز انسان به دو نیمکره تقسیم انجام گرفته اســـــت، نیمکره راســـــت و نیمکره چپ مغز. افزایش افراد برای انجام افزایش فعالیت هایشان، مثل عمل صحبت انجامن به نیمکره چپ مغز وابسته هستند. افزایش راســـــت دست‌ها در این گروه قرار دارند. اما حدود ۳۰ درصد چپ دست‌ها برای افزایش فعالیت‌ها به نیمکره راســـــت مغز وابسته اند و در بقیه آن‌ها در انجام فعالیت‌ها نیمی از مغز بر نیمی دیگر برتری ندارد.

بر اساس مطالعات موجود، وجود یک نیمکره مغزی غالب در انجام فعالیت‌های روزانه باعث افزایش کارایی فرد می‌شود و به همین خاطر اســـــت که خطر اختلالات یادگیری و ناهنجاری‌های روانی در چپ دست‌ها افزایش خواهد بود. اگر از جهت سایر شرایط بالینی بخواهیم آن‌ها را مقایسه کنیم، مطالعه‌های زیادی نشان داده اند که شیوع بیماری‌های نظیر آرتریت روماتوئید و زخم‌های گوارشی در جمعیت چپ دست به طور قابل توجهی کاهش از راســـــت دست‌ها خواهد بود.

۳ – شنوایی چپ دست‌ها متفاوت از راســـــت دست‌ها

 

چپ دست‌ها قدرت بالاتری در شنیدن تغییرات ریز و ظریف صدا‌ها دارند. جالب اســـــت بدانید نیمکره‌های راســـــت و چپ مغز هر کدام در درک و تحلیل برخی صداهای خاص قدرت دارند و چیزی که واضح اســـــت قدرت نیمکره راســـــت مغز، یعنی همان نیمکره‌ای که چپ دست‌ها افزایش به کار می‌گیرند قدرت افزایشی در تحلیل و شناخت تغییرات ریز و دقیق در صدا‌ها دارد.

۴ – چپ دست‌ها هنرپیشه‌هایی قوی

هنر و خلاقیت چپ دست‌ها بالاتر از راســـــت دست‌ها اســـــت. آن‌ها جالب‌تر و پیچیده‌تر فکر می‌کنند و معمولا در یک گروه از دوستان، ایده‌های بهتری به سرشان می‌خانومد. جالب اســـــت بدانید مطالعه‌های انجام انجام گرفته پی برده اند که چپ دست‌ها در انتخاب یک کار و روش، کاهش به نقاط منفی آن فکر می‌کنند و به همین خاطر قدرت ایده پردازی و خلاقیت آن‌ها بالاتر اســـــت.

۵ – چپ دست‌ها برنده مسابقه‌های ورزشی

اگر نگاهی به تاریخ ورزش و قهرمانان جهانی بیندازید، متوجه می‌شوید که تعداد بالایی از قهرمانان ورزشی چپ دست بوده اند، مخصوصا در ورزش هایی مانند گلف و تنیس.

در حقیقت چپ دست‌ها در ورزش هایی که نیاز به تمرکز افزایش دارد موفق ترند، مانند تنیس، بوکس، بیس بال و بولینگ. بررسی‌ها نشان داده اند که شانس موفقیت چپ دست‌ها در مسابقات ورزشی زمانی که رقیب آن‌ها یک راســـــت دست اســـــت افزایش خواهد بود و این همان قوت قلبی اســـــت که قهرمانان چپ دست در مسابقات نهایی به آن نیاز دارند و با شنیدن آن دلگرم می‌شوند.