پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - پروژۀ محرمانۀ جیکس • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

پژواک نیوز ماخانومدران – پروژۀ محرمانۀ جیکس

دسته بندی : خبری زناشویی تاریخ : دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶

به نقل پژواک نیوز، درپی خونسردی و بی‌خیالی اعضای تیم مذاکره‌کنند ایران، در عملیاتی تکمیلاً محرمانه با نام پروژه جیکس (از آنجایی که پروژه‌های ایکس در دنیا زیاد زیاد بودند و امکان قاطی انجام گرفتن هشدارات وجود داشت، نام جیکس روی این پروژه گذاشته انجام گرفت)، با زیر نظر گرفتن تک تک اعضای تیم مذکور، به ویژه عراقچی، راز پشت پرده پایانی تحریم‌ها و به ویژه مادر تحریم‌ها افشا انجام گرفت.

در همین رابطه، در تماسی تلفنی با فرد نفوذی به محل خانومدگی مادر تحریم‌ها، راز این مادر طی درد و دل با فرد نفوذی بر ملا انجام گرفت.

مادر تحریم‌ها در درد و دل‌هایش این طور گفت: ننه جان زانوهایم خیلی زُق زُق می‌کنند و کمر درد امان مرا بریده اســـــت، شب‌ها توی سرم صدا می‌پیچد.

آمریکای خراب انجام گرفته با این همه دک و پوزش یک طبیب درست و درمان ندارد، خواســـــتم در ایران یک مدتی به آب گرم سرعین بروم، شنیده بودم که آب گرمش علاج هر دردی اســـــت؛ تازه آش دوغ معروفی هم دارد.

یکی از اقوام تحریممان که سن و سالی از او گذشته اســـــت و همواره در ایران اقامت دارد، گفت که یک حکیم نیکو در ایران خانومدگی می‌کند، ابداً به رادیولوژی و اِم آر آی و آزمایش اعتقاد ندارد، اما دستش شفاســـــت.

این فامیلمان به من گفت در ایران ییلاق‌های زیادی وجود دارد که خانومدگی در آنجا و خوردن آب و شیر و سرشیر و ماســـــت و پنیر و کره محلیش؛ آدم را جوان می‌کند.

تازه در این ییلاق‌های ایران، خانومان کهنسال، سبزی و گیاهان کوهی جمع‌آوری می‌کنند و با آن دم‌نوش درست می‌کنند که هر دردی را درمان می‌کند.

به ما گفتند اکثر ییلاق‌های ایران آب گرم دارد و فقط سرعین نیست.

طبق هشدارات فامیلمان یک‌جایی در ایران به نام لاریجان وجود دارد که آب گرمش خواص فراوان دارد، تازه از این لاریجان دو برادر در دو قوه از قوای رژیم ایران پست ریاســـــت دارند و یکی‌شان که مدیر مجلس یا همان سنای رژیم ایران اســـــت.

پیغام دادیم که یکجا برایمان ردیف کنند تا مدتی را به آنجا برویم، بچه‌ها گفتند نمی‌شود مگر اینکه سنا شما را به آنجا بفرستد.

گفتم خاک بر سر این سناتورهای خودمان بکنند، جز تک‌چرخ زدن در کشورهای دیگر و دید زدن ناموس دیگر ملت‌ها کار دیگری بلد نیستند، خودشان یک ییلاق ندارند هیچ، نمی‌توانند ما را هم به ییلاق‌های ایران به ویژه لاریجان بفرستند.

خلاصه خیلی عاشق لاریجان انجام گرفتیم، تعداد بار رفتیم و پیش این سناتورها گریه و زاری انجامیم تا رفتن ما به ایران را تصویب کنند.

ما از این طرف به دشواری رفتنمان را به ایران تصویب انجامیم، اما از آن طرف مسئولان رژیم ایران مانند متداوم با روی باز ما تحریم‌ها اســـــتقبال انجامند.

به صورت حتم برخی چو انداختند که این نقض برجام اســـــت اما مسئولان رژیم می‌دانستند که من فقط برای آب گرم و سبزی کوهی به ایران می‌آیم و به برجام ابداً کار ندارم.

مادر تحریم‌ها به پایان اقوام و فرخانومدان خود قول داد سبزی کوهی، شیر، ماســـــت، کره و به ویژه کشک محلی سوغات ببرد.

انتهای پروژه جیکس