پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - یک ابداًح‌طلب متواری دیگر حجاب را کنار گذاشت • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

 

تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۷ تایم ۰۷:۵۶

Share/Save/Bookmark

 

یکی از نمایندگان افراطی و متواری مجلس ششم، ضمن بهانه‌تراشی کشف حجاب انجام.

به نقل پژواک نیوز،به نقل افکارنیوز، فاطمه حقیقت‌جو از اعضای فراکسیون مشارکت در مجلس ششم که مدت‌هاســـــت به آمریکا رفته، مدعی انجام گرفته که به حجاب اسلامی ملتزم بوده اما در دفاع از حامیان کشف حجاب آن را کنار می‌گذارد! او می‌نویسد: «در حمایت از حق انتخاب خانومان و در محکومیت هرگونه خشونت و خانومدان علیه خانومانی که مخالف حجاب اجباری هستند که با نافرمانی مدنی و تحمل هزینه‌های سنگین درصدد رساندن صدای خود به آقام و مسئولان کشور هستند، روسری از سر خود برمی‌دارم. من مسلمانم و از سال ۱۳۸۴ که به آمریکا مهاجرت انجامه‌ام به انتخاب شخصی خودم با روسری در محل کارم، میهمانی‌ها و گردهمایی‌ها حاضر انجام گرفته‌ام، اما همواره مخالف اجبار حجاب می‌باشم.»

وی توضیح نداده این چگونه مسلمانی‌ای اســـــت با بهانه و بی‌بهانه می‌شود زیر پا گذاشت؟! به صورت حتم اخبار و قرائن متعدد حاکی از آن بود که نامبرده از مدت‌ها درصدد کنار گذاشتن حجاب و درآمدن در سلک و سبک خانومدگی دیگر شبه‌ابداًح‌طلبان متواری (کنار گذاشتن احکام اسلامی) اســـــت. و از این جهت خواســـــته روغن ریخته را خرج ژست‌های آزادی‌مآبانه کند. پیش از این عده زیادی از عناصر منافق و معاند متظاهر به ابداًح‌طلبی، پس از فرار از کشور نقاب از چهره برداشته و تظاهر به لاقیدی نسبت به احکام اسلامی ازجمله حجاب انجامه‌اند، برخی از این عناصر فراری حتی لیوان شراب در دست، به دهن‌کجی به کتیبه‌های منقش به نام مبارک امام حسین(ع) پرداختند. یادآور می‌شود پروژه کشف حجاب ذاتا پروژه‌ای انگلیسی، صهیونیستی و ماموریت مستقیم شبکه بهائیت در ایران بوده اســـــت.