پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - یک جویباری مدیر هیئت کشتی بانوان قزوین انجام گرفت • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

 

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ منطقهيور ۱۳۹۶ تایم ۱۸:۱۵

Share/Save/Bookmark

 

یک بانوی جویباری به‌ سمت مدیر هیئت کشتی بانوان منطقهستان قزوین منصوب انجام گرفت.

به نقل پژواک نیوز به گرازش از جویباران، خورشید نجفی جویباری طی حکمی از سوی مدیر هیئت کشتی اســـــتان قزوین به سمت مدیر هیئت کشتی بانوان منطقهستان قزوین منصوب انجام گرفت.

وی که دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در دانشگاه آزاد واحد تاکستان و مدرس دانشگاه اســـــت بابیان اینکه در اســـــتان قزوین خوشبختانه ظرفیت‌های نیکوی وجود دارد گفت: امیدواریم با ابداًح برخی از فرهنگ‌های نادرست در این زمینه شاهد پیشرفت و موفقیت این بخش در اســـــتان قزوین باشیم.

نجفی جویباری با اشاره به اینکه «کشتی» ورزشی باســـــتانی اســـــت، افزود: کشتی بانوان در اســـــتان قزوین خوشبختانه ظرفیت‌های نیکوی وجود دارد که امیدواریم با ابداًح برخی از فرهنگ‌های نادرست در این زمینه شاهد پیشرفت و موفقیت این بخش در اســـــتان قزوین باشیم.