پژواک نیوز

پژواک نیوز ماخانومدران - یک روش ساده برای شستن گلدان‌ها و بطری‌های دهانه باریک • پژواک نیوز

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷

، شما می‌توانید از برنج برای تمیز انجامن داخل گلدان یا بطری‌هایی که دهانه باریکی دارند اســـــتفاده کنید. در ادامه این مطلب را به گرازش از

بخوانید.

 

یک روش ساده برای شستشوی گلدان‌ها و بطری‌های دهانه باریک 

 

به این ترتیب که سه چهارم گلدان و یا بطری را از آب گرم پر کنید، سپس  یک قاشق غذاخوری برنج نپخته به آن اضافه کنید. دستتان را روی دهانه‌ی گلدان یا بطری بگیرید، و محکم تکان دهید و سپس آن را را بشویید.